Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Rok Dreu

Together there are 73 keywords, that are appearing 85 times.
9 of them (12.33 % of all) appear more than once, together appearing 21 times (24.71 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x14.29%posušene emulzije, filmsko oblaganje, sušenje z razprševanjem
2x9.52%pelete, pretočne lastnosti, slikovna analiza, debelina obloge, tablete, načrtovanje eksperimentov
1xFarmacevtska proizvodnja, Vhodni materiali, intra-variabilnost, segregacija zmesi, inter-variabilnost, IR, NIR, redispergiranje, statistično načrtovanje poskusov, nanokristalna celuloza, LIPIDNI SISTEMI EMULZIJA POSUŠENA EMULZIJA TEHNOLOGIJA ZVRTINČENIH PLASTI SIMVASTATIN INTESTINALNI LIMFNI TRANSPORT, makroporozni silicijev dioksid, simvastatin, velikost delcev, 0, oblaganje tablet, računalniški vid, 8 L perforiran boben, enakomernost obloge med tabletami, kritične procesne spremenljivke, izkoristek oblaganja, patvis apa, medprocesno vrednotenje debeline obloge, lomljenost konture prašk, enakomernost mase, dvokomponentne zmesi, Procesno analizne metode, mini tablete, robustnost, vrtičnoslojno oblaganje., homogenost zmesi, laktoza, dvoplastna tableta, “Push-Pull” osmotska črpalka, Wursterjeva komora, filmsko oblaganje tablet, prirejeno sproščanje, tartrazin, podaljšano sproščanje, generator vrtinčenja zraka, polnila, orodisperzibilne tablete, personalizirana zdravila, praškovno-brizgalna tehnologija, krušljivost, oblika tablet, natezna trdnost, procesni parametri, perforiran boben, nasipni kot, praškovni reometer, mikrokristalna celuloza, manitol, direktno tabletiranje, 3D tiskanje, Beverloo parameter, metoda vrtečega bobna, Sušenje z razprševanjem, enakomernost obloge, eksperimentalni načrt, nevronske mreže, kartuše za tiskanje., disperzibilnost v mediju, porazdelitev velikosti