Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Bernik

Together there are 47 keywords, that are appearing 49 times.
2 of them (4.26 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (8.16 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%Galton-Watsonov proces, slučajni procesi
1xkolektivni model rizikov, delni notranji model, ameriška nakupna opcija, zgodnja izvršitev, Iman-Conoverjeva metoda, analiza glavnih komponent, tržna cena tveganja, cenilni faktor, linearna regresija, delnica, cenilno jedro, finančna trenja, simulacija, Poissonov proces, kompenzator, pogojna intenzivnost, točkasti procesi, Hawkesov proces, afini model terminske strukture, izvršitvena meja, notranja vrednost, zapadlost, terminska struktura, difuzni režim, superdifuzni režim, mejna superdifuznost, slučajne matrične igre, stohastična konvergenca, naključni slonji sprehodi, rodovna funkcija, naključno indeksiran proces razvejanja, evropska opcija, Black-Scholesova formula, vrednost igre, sedlo, krivulja donosnosti, netvegana obrestna mera, teorija pričakovanj, Proces razvejanja, Bayes, markovske verige, Nashevo ravnovesje, teorija iger, Monte Carlo, terminska premija