Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Bojan Balkovec

Together there are 52 keywords, that are appearing 53 times.
1 of them (1.92 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (3.77 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%razvoj
1xčasopis, Zasavski tednik, lokalna zgodovina, šport, župnijska kronika, gasilci, Tolmin, gasilstvo, požarna zaščita, organizacija, društva, župnik, zgodovina kraja, Primorske novice, kaznovanje, turizem, Goriška brda, Občina Brda, tretma, kazenskopravni sistem, Senožeče, obsojenci, kazenska zakonodaja, penologija, občina Miren - Kostanjevica, obrt, višji študiji, Univerza v Ljubljani, vseučiliška komisija, fakultete, Podljubelj, mestne četrti., Šiška, zgodovina, geografija, Vič, Moste, šola, učenci, arhivsko gradivo, arhivi, ekonomska geografija, gospodarski razvoj, Ljubljana, katoliška društva, Kraljevina Jugoslavija, učiteljice, krajevna skupnost, Danica, študentsko društvo, industrija