Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Romana Cerc Korošec

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 57 krat.
9 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (36.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x14.29%termična analiza, toplotna modifikacija, plastoviti dvojni hidroksidi (LDH)
2x9.52%hrastov les, adsorpcija, termogravimetrija, termogravimetrična analiza, fotokatalitska aktivnost, oljčno olje
1xolja in maščobe, arašidovo olje, OIT (čas inducirane oksidacije), funkcionalizacija površine SiO2, mezoporoznost, jodovo število, organosilan, termična obstojnost, fotokataliza, samoceljenje, biomineralizacija, kalcijev karbonat, samopopravljivi beton, jesenovina, sinteza, tanke plasti, silicijev dioksid, titanov dioksid, historična keramika, okolju škodljivi ioni, olje oljne ogrščice, koruzno olje, plastoviti dvojni oksidi (LDO), hidrotalcit, termogravimetrija (TG), analiza sproščenih plinov (EGA), diferenčna dinamična kalorimetrija, avtooksidacija, intumescentni premazi, toplotna obdelava, XRD, pigment Maya Blue, malta, toplotna oksidacija, kulturna dediščina, TG