Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mirt Komel

Together there are 59 keywords, that are appearing 62 times.
1 of them (1.69 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (6.45 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x100%Diplomska dela
1xKnjige, Elektronske knjige, Magistrske naloge, sovjetska umetnost, avantgarda, Branje, Entropija, izguba pomena, dolgčas, acedia, Filozofija kulture, Socialistični realizem, bralne navade, Stalinizem, miselna avtonomija, hlapčevstvo, postmoderna, fantazme, pripadnost, tretja kultura, Kulturne študije, Retorika, laž, Totalitarizem, označevalec, manipulacija, Resnica, Filozofija zgodovine, Zgodovina, mediji, totalitarizem, Mi, Krasni novi svet, akuzmatika, 1984, utopija, distopični roman, transfer, psihoanaliza, telo, diskurz Univerze, vednost, zvočni efekt, materialnost, konec zgodovine, operno občinstvo., Fukuyama, Francis, Liberalna demokracija, 1952-, družbena vloga, glasba, postdramsko gledališče, performativno, avditorij, Opera, umetnost, univerza