Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jernej Ogorevc

Together there are 117 keywords, that are appearing 146 times.
15 of them (12.82 % of all) appear more than once, together appearing 44 times (30.14 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x18.18%matične celice
4x9.09%celični modeli, CRISPR/Cas
3x6.82%celična terapija, biotehnologija, CRISPR, živalski modeli
2x4.55%rak, transdiferenciacija, TLR10, CRISPR/Cas9, sgRNA, dCas9, citokini, zdravljenje
1ximunski sistem, imunomodulatorne lastnosti, mezenhimske matične celice, mlečni proteini, regeneracija srca, medicinska uporaba, CAR-T, genomic imprinting, induced pluripotent stem cells, imunoterapija, preurejanje genoma, srčni infarkt, precizna medicina, hemoglobinopatije, anemija srpastih celic, izražanje genov, TLR6, različne vrste sesalcev, β-talasemija, krvotvorne matične celice, genski inženiring, HLA, akutna mieloična levkemija, transplantacija, DNA methylation, pluripotentne matične celice, barva kožuha, vpliv genov, izven-tarčna mesta, specifičnost, Cas9, pleiotropni učinki, genetske variacije, hranilna podlaga, transkripcijski faktorji, epigenetika, stanja pluripotence, vaskularna demenca, Alzheimerjeva bolezen, gojišče, nevrodegenerativne bolezni, kromosom X, DNA metilacija, himerni test, CRISPR sistem, CRISPRa, inducirane pluripotentne matične celice, metode reprogramiranje, reprogramiranje celic, iPSC-inducirane matične celice, urejevalec posameznih nukleotidov, urejanje genoma, nukleotidno zaporedje, LPS, mastitis, pbMEC, transkripcijski dejavniki, Escherichia coli, IL-8, onesposobitev tarčnega gena, tehnologija CRISPR/Cas9, qPCR, TNF-alfa, glikolitični preklop, TLR3, celično reprogramiranje, imunski odziv, tlr10, dediferenciacija, transformacija, receptor, sesalci, transflamacija, epigenetske modifikacije, TLR1, reprogramiranje, receptor TLR10, določitev funkcije TLR10, klinične študije, tkivne kulture, predklinične študije, genetske bolezni, promotor, DPSCs, SHED, SNP, gensko spremenjeni organizmi, terapija, TLR2, izražanje proteinov in vitro, rastni dejavniki, mitotski kondenzati, mišje embrionalne matične celice, prekurzorsko ribosomska RNA, Jedrce, CRISPR-dCas13d, HyPro, sintetični substrat, definirano gojišče, celice hranilne podlage, PRR, regeneracija tkiv