Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Oven

Vseh ključnih besed je 104, ki se skupaj pojavijo 160 krat.
31 ključnih besed (29.81 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 87 krat (54.38 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x8.05%arboristika
6x6.9%les
4x4.6%mehanske poškodbe, Abies alba, ekstraktivi
3x3.45%Aesculus hippocastanum, Picea abies, Soxhlet, reakcijska cona, spektrofotometrija, bukev, kalus, Fagus sylvatica, diskoloracija, fenoli
2x2.3%navadna smreka, mestna drevesa, navadni divji kostanj, vlažnost, skorja, Ljubljana, razkroj, navadna jelka, poškodba, Pinus sylvestris, park, grče, rdeče srce, rdeči bor, poranitveni les, urbano gozdarstvo
1xpreraščanje, vitalnost dreves, obglavljanje, sezona, drevesna krošnja, posipne soli, električna upornost živih tkiv, ranitvena tkiva, jedrovina, vitalnost, električna upornost, lignosuberinski sloj, Shigometer, kambijeva cona, Tilia spp., ranitveni les, navadna smreka (Picea abies (L.) Karst., jelka, anatomija lesa, kambij, poškodbe, Gompertzova rastna funkcija, pinning, aktivnost, sledi iglic, zavrti poganjki, lesni prirastek, sanacija poškodb, poškodbe na drevesih, ostrolistni javor, rastna funkcija, ostrolistni javor(Acer platanoides L.), barierna cona, Resistograph F500, Rimske Toplice, navadni bršljan, pobešava vrba, Trnovski pristan, UV-VIS spektroskopija, Salix x sepulcralis, stanje dreves, poškodbe dreves, navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.), sončev ožig, Italija, Viterbo, hidrofilni ekstraktivi, proantocianidini, vizualna ocena, lipofilni ekstraktivi, UV-Vis spektroskopija, mestni parki, beljava, drevo, simptomi, mestni gozdovi, drevoredi, gostota, arboristični ukrepi, park Tivoli, nega drevja, arboristična analiza, Križanke, sorpcija, mehanske lastnosti, veje, osnovna gostota, 3D MR slikanje, deblo, korenine, Hedera helix L., drevesa, obžagovanje