Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Katarina Čufar

Vseh ključnih besed je 108, ki se skupaj pojavijo 187 krat.
24 ključnih besed (22.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 103 krat (55.08 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x16.5%dendrokronologija
9x8.74%kmečka arhitektura
8x7.77%bukev
6x5.83%leseni objekti
5x4.85%Slovenija, Fagus sylvatica, nastanek lesa, diferenciacija, kambijeva aktivnost, ksilogeneza
4x3.88%identifikacija lesa, kozolec
3x2.91%Fagus sylvatica L.
2x1.94%izkoristek, dendroklimatologija, pravi kostanj, anatomija lesa, kasni les, kulturna dediščina, lesene konstrukcije, les, Castanea sativa, datiranje, Dolenjska
1xGuardamar del Segura, padavine, Pinus halapensis Mill., JV Španija, branika, Quercus sp., hrast, kozolci, lignin, Pinus pinea L., Jelševec, traheide, Pivka Jama, Mašun, pastirski objekti, celična stena, čas sečnje, pinija, Kranjska Gora, alepski bor, lastnosti lesa, hlodovina, bukev (Fagus sylvatica L.), lesne vrste, Gorjanci, furnir, luščenje, jelka, Picea abeis, Abeis alba, trajnost lesa, drevesa, navadna jelka (Abies alba Mill.), ustno izročilo, lunarni les, prirastek, temperatura, kambijeva cona, floem, ksilem, smreka, Pinus halapensis, tridimenzionalni izris, Pyrus, toplar, Cydonia, količine lesa, Malus, Ljubljansko barje (Slovenija), rastlinski ostanki (arheologija), kambij, Ljubljansko barje, dendrotipologija, skedenj, Mali, Afrika, razvoj izdelka, obredne maske, kultne maske, arheološki les, dodana vrednost, raba lesa, širine branik, Italija, Menina planina, Panška reka, nastanek kasnega lesa, kakovost, rani les, Pinus pinea, Šentjur pri Celju, klima, Ceiba pentandra, decimirani elementi, žagan les, rožnice, Rosaceae, Prunus, evropski oreh, ameriški oreh, lesene ikone, glive, naravna odpornost, dendroekologija