Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Petrič

Vseh ključnih besed je 160, ki se skupaj pojavijo 263 krat.
43 ključnih besed (26.88 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 146 krat (55.51 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x8.22%les
10x6.85%površinska obdelava
8x5.48%premazi za les
7x4.79%oprijemnost, utekočinjen les
6x4.11%površinski premazi
5x3.42%premazi, sijaj
4x2.74%površinska obdelava lesa, odpornostne lastnosti, poliuretanski lak
3x2.05%umetno pospešeno staranje, odpornost, utekočinjenje, eksterier, vodni sistemi, barva, parket, modificiran les, premaz, FT-IR
2x1.37%trdota, uredba HOS, odpornost proti udarcu, zlepljanje, površinska obdelava tal, zaščita lesa, površinski premaz, disertacije, nanotehnologija, kontaktni kot, permeabilnost, hrastov les, termična modifikacija, naravno staranje, debelina filma, lastnosti premazov, brušenje, lak, modifikacija lesa, lesni premazi, vodna lužila, vodni laki
1xtoplotna modifikacija, FT-IR spektroskopija, naravni premazi, karakterizacija, dimenzijske spremembe, identifikacija, avtomobilski lak, nanopremazi, sušenje, primerjalna metoda, penetracija, sorpcijske lastnosti, HOS, uredba, poliuretanski laki, resonančna smrekovina, vodni lak, emisije HOS, vodni premaz, bukov les, termična modifikacija z oljem, temperatura steklastega prehoda, kolorimeter, optični čitalec, DMDHEU, merjenje barve, CIEL*a*b*, prosojni površinski sistemi, sprememba barve, glive modrivke, glive prave razkrojevalke, vpliv temperature, vpliv hitrosti zraka, pigment, stopnja utrjenosti, cena, vrata, kakovost, utrjevanje, NC, paroprepustnost, prožnost, higroskopnost, prosti filmi, impregnacija, Borosol, melaminska smola, samozamreženje, hrapavost površine, sivenje, PU, acetiliranje, furfuriliranje, akrilni lak, furfurilni alkohol, biocid, melamin-urea-formaldehidne smole, poluretanski premazi, fungicidne lastnosti, odslužen les, borove spojine, bakrove spojine, kromove spojine, impregniran les, drevesna skorja, spoj, staranje, poliuretanski premazi, nanodelci, premazni sistem, debelina, biocidni proizvodi, CCB, vodna para, UV obsevanje, barierni površinski premaz, lastnosti površine, modifikacija s silani, lesena talna obloga, barvna razlika, vizualno zaznavanje, križni rez, odtrgovanje pečatov, UV lak, bukovina, numerično vrednotenje, premaz proti obraščanju, morski organizmi, UV svetloba, češnja, vodoodbojnost, površinske lastnosti premazov, poliakrilatno vezivo, pluta, luženje, navzem, topolovina, dietilen glikol, lesna biomasa, prosta površinska energija, lužen les, napake, pohištvo, hidrotermalni postopek, smreka, sinteza, titanov dioksid, ultrafiltracija, infrardeči spektri, prekrivni pigmentirani premazi, lazura, razbarvanje, vodikov peroksid, odpornost proti razenju, nano delci, kredanje, glicerol