Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Gabi Čačinovič Vogrinčič

Together there are 139 keywords, that are appearing 218 times.
29 of them (20.86 % of all) appear more than once, together appearing 108 times (49.54 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
18x16.67%družina
13x12.04%socialno delo
10x9.26%socialno delo z družino
9x8.33%otroci
6x5.56%rejništvo
4x3.7%socialno delo s starimi, staranje
2x1.85%rejniška družina, individualne projektne skupine, matična družina, konflikti, delovni odnos, skupine za samopomoč, starši, starost, študija primera, institucionalno varstvo, domovi za stare, stari ljudje, demenca, zakonodaja, centri za socialno delo, oblike pomoči, svetovanje, nasilje, okrevanje, učne težave, ženske, psihosocialna pomoč
1xvrste družin, socialne mreže, upokojitev, jedrne družine, motnje pozornosti, spremembe družinskega življenja, zapori, totalne ustanove, nasilje nad starimi, šola, integracija, razširjene družine, tujci, krizni center, hiperaktivnost, socialno delo z dementnimi, perspektiva moči, centri za oddih, projekt pomoči, starševstvo, migracije, usposabljanje zapornikov, javna pooblastila CSD, zakonska razveza, partnerstvo, vzgoja in izobraževanje, učni uspeh, alkoholizem, izobraževanje, projekcijska identifikacija, izbira partnera, avtoriteta, učenje, pomoč, mati, medosebni odnosi, pedagoška psihologija, svetovalna služba, svetovalni delavci, očetovstvo, hčere, osnovna šola, medgeneracijska solidarnost, varovalni dejavniki, soustvarjanje rešitev, prva socialna pomoč, formalna pomoč, pomoč na domu, imago terapija, očetje, partnerski odnosi, ljubezen, neformalna pomoč, postpenalna obravnava, rejenci, življenjska obdobja, trening asertivnosti, krepitev moči, stres, asertivnost, socialnodelovni odnos, etika udeleženosti, poporodna depresija, mladostniki, materinstvo, prorod, koncepti socialnega dela, varstveno delovni centri, hendikepirani, medgeneracijsko sodelovanje, medinstitucionalno sodelovanje, materinski domovi, travme, proces pomoči, žalovanje, izguba, nasilje nad ženskami, življenje po ozdravitvi, otroci s posebnimi potrebami, hospic, pomoč žrtvam nasilja, zasvojenost, droge, rak, zakonska zveza, analiza tveganja, metode socialnega dela, centri za relacijsko družinsko terapijo, stiki z otrokom, socialni stiki, spolne zlorabe, otroci z motnjo avtističnega spektra, zdrava družina, družinski zakonik, razveza zakonske zveze, relacijska družinska terapija, osebnost, psihosocialni vplivi, študenti socialnega dela, interdisciplinarni timi, spolno nasilje, skupine za starše, glas otroka, participacija otrok, projekt Zagovornik - glas otroka, psihoterapija, pravice otrok, zagovorništvo, družinski odnosi, avtizem