Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miha Krofel

Vseh ključnih besed je 44, ki se skupaj pojavijo 47 krat.
3 ključnih besed (6.82 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (12.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x33.33%cirkadiana aktivnost, ekologija, zlati šakal
1xrjavi medved, Ursus arctos L, mrhovina, Dinaridi, mufloni, mikro-habitat, starostna struktura, tropi, ekosistemski inženirji, spolna struktura, dvoživke, gostote prisotnosti vrste, Primorska, kuščarji/Podarcis muralis/Iberolacerta horvathi/stres/asimetrija/morfologija, Canis aureus L., modifikacije habitatov, veliki rastlinojedi parkljarji, antropogene motnje, visokokraški dinarski gozdovi, izbira habitata, ris, akustična metoda, teritorialne skupine, spremljanje populacij, jazbina, Canis aureus, vzreja mladičev, Haliaeetus albicilla L., gnezdenje, zimsko krmišče, markiranje, temperatura, prostorska razporeditev, orel belorepec, Lynx lynx, izbira dreves, hranjenje, jazbeci, kategorije, Castor fiber, dnevna počivališča