Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mitja Mori

Together there are 88 keywords, that are appearing 105 times.
9 of them (10.23 % of all) appear more than once, together appearing 26 times (24.76 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x23.08%okoljski vplivi
4x15.38%elektroliza
3x11.54%vodik, izkoristek
2x7.69%študije življenjskih ciklov, gorivne celice, električna energija, študija življenjskih ciklov, energetski sistemi
1xtoplotni tok, uparjalniki, školjčni diagram, temperatura nasičenja, karakteristike uparjalnikov, vodni hladilni sistemi, energetski transformatorji, vodne turbine Peltonova turbina aksialna turbina merjenje sile merjenje tlaka merjenje frekvence, vodna para, energijske mešanice, študije življenskih ciklov, faze uporabe, faze proizvodnje, emisije, ogljikov dioksid, program trnsys, motorji z notranjim zgorevanjem, električna vozila, uparjanje, numerični eksperimenti, fotonapetostni pojav, sončno sevanje, dobavna višina., obratovalne lastnosti, energetski sistem, vodne turbine, verifikacija rezultatov, matematični model, karakteristike centrifugalnih črpalk, centrifugalna črpalka, testi segrevanja, emisije v okolje, eksperimenti, obnovljivi viri, Slovenija, vodne črpalke, GaBi Thinkstep, življenjski cikel, aksialna turbina, elektrika, analiza vplivov na okolje, trajnostni razvoj, ogljični odtis podjetja, toplogredne emisije, globalno segrevanje, parno reformiranje, prenapetostna krivulja, analiza vplivnih parametrov, okoljska analiza, ekonomska analiza, tehnološka para, kotlovnica, papirnica, numerično modeliranje, analiza, energijske pretvorbe, obnovljivi viri energije, vetrne elektrarne, PEM elektrolizerji, ogljični odtis, prenapetostne krivulje, protonsko prevodne membrane, prihodnja energijska mešanica, električna moč, osebna vozila, bencin, dizel, LabView, scenarijska analiza, slovenska energijska mešanica, energijski vektorji, elektrolizerji, okoljski kazalniki., žarnica z žarilno nitko, LED sijalka, različni tlaki, umetna svetila, vplivi na okolje, zemeljski plin