Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Rok Vrabič

Together there are 336 keywords, that are appearing 457 times.
57 of them (16.96 % of all) appear more than once, together appearing 178 times (38.95 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
14x7.87%robotika
7x3.93%mobilni roboti, Arduino, simulacija, strojno učenje
5x2.81%robotski operacijski sistem (ROS), PID krmiljenje, krmiljenje
4x2.25%programiranje, mikrokrmilnik, kamere, lokalizacija, mobilni robot, slikovni sistemi, tiskana vezja
3x1.69%kartiranje, industrijski robot, nevronske mreže, ROS platforma, G-koda, OpenCV, obogatena resničnost, navigacija, avtomatizacija
2x1.12%roboti, programski jezik C++, DC motor, optimizacija, superkondenzatorji, 3D tisk, sledilec črte, brezžična komunikacija, ESP32, MoveIt!, načrtovanje poti, Python, sledenje črti, strojni vid, KiCad EDA, vzpodbujevalno učenje, mikrokrmilniki, python, globoko učenje, umetne nevronske mreže, konvolucijske nevronske mreže, računalniški vid, umetna inteligenca, ROS, industrijski roboti, nadgradnja, 3D tiskanje, klasifikacija, Gazebo, mobilna robotika, diferencialni pogon, prepoznavanje objektov, intralogistika
1xsimulacijsko okolje, vsesmerna kolesa, računalniški program AGV, brezdotično merjenje razdalje IR zaznavala radar asistenčni sistemi vozil mikrokrmilnik arduino diferencialni merilnik hitrosti, sončna energija, avtomatsko krmiljenje namakanja, sodobno vrtnarjenje, dihanje tal, linearni aktuatorji, nedisperzivna infrardeča merilna zaznavala, dinamična metoda zaprtih komor, operacijski sistem ROS, modul GPRS, FTP server, kapljično namakanje, integracija, ogljikov dioksid, operacija primi-položi, mikrokrmilnik arduino, Webots, človek, gradientni spust, robotski sledilci črt, zaznavanje, posenet, simulatorji robotike, lidar, avtonomna vozila, vezja, električne sheme, pametna stikala, PID krmiljenje., mobilna robotika problem parkiranja infrardeči senzorji rotacijski kodirniki motorji na enosmerni tok, hišna avtomatizacija, protokol mqtt, inercialna merilna enota, protokoli, segmentacija, diferencialni pogoni, metoda ciljnega nalaganja, 3D tiskalniki, tehnologije 3D tiskanja, AGV, upravljanje flote, časovna okna, vozliščni grafi, električno prevoden tekstil temperaturni senzorji Arduino mikrokrmilnik programiranje pametna majica, konstrukcijski parametri, strojno-programska oprema ROS, razširjeni Kalmanov filter, senzorji, robotski krmilniki, stereo vid, metode vodenja, umeritev, zaključne naloge, rudarjenje procesov rudarjenje podatkov modeliranje sistemov simulacija virtualna tovarna industrija 4.0, dokumentacija, Internet Stvari Obogatena resničnost Senzorske mreže, Nucleo L476RG, MicroPython, montaža, vzdrževanje, mešana resničnost, programsko orodje, VuForia, varnostni sistem, razvojno okolje, model, avtonomni mobilni robot, pripisovalne metode, električni invalidski voziček, ultrazvočni senzor, krmiljenje vozička, izogibanje oviram, merjenje razdalje, virtualna resničnost, cardboard, uteženo povprečenje, QTR-8A, IR LED dioda, kvadratna funkcija, Kibernetsko fizični sistem CNC stroj Povezljivost Nadzorovanje Krmiljenje Kompatibilnost, Ardublockly, vizualno programiranje, izobraževanje, IR fototranzistor, IR senzorji, vmesnik človek-stroj, elektroencefalografija, qr koda, vmesnik možgani-stroj, zamišljanje gibanja, robotski sledilec črte, izluščanje značilk, digitalno filtriranje, proizvodni podatki, kakovost podatkov, dinamika, umerjanje, metoda Ziegler-Nichols, utrujanje materiala, mehanski odziv, kolesni elektromotor, popis obremenitev, mednarodni standard, koeficienti, krmiljenje PID, Reflowster, podatkovno rudarjenje, spletno strganje podatkov, pretaljevalno spajkanje, tiskano vezje, časovna optimizacija, elektronski elementi, tehnologija površinske montaže, električni pogoni, stabilizator (gimbal), omni-kolo, holonomni pogon, robot, mikro krmilnik, montažna in lepilna postaja, nepopolni podatki, ROI, ozko grlo, postopki v sili, porušitev vzgona, odklona, MEMS zaznavalo, označevalnik, BLDC motor, BaseCam SimpleBGC krmilnik, prostorsko in reakcijsko vodenje, interakcija pilot-zrakoplov, haptična povratna zveza, klasifikacija besedila, LSTM, uporabniški vmesnik, simulator, mobilni robot z diferencialnim pogonom, zaznavanje oblike objektov, Robotski operacijski sistem, spodbujevalno učenje, C++, sodelujoči roboti, robotske roke, Keras, dolgoročni kratkoročni spomin, MediaPipe, mehatronika, zaznava rok, opencv, upravljanje robotov, večagentno učenje, krmilni sistemi, konstruiranje, potenciometer, Madgwickov filter, vodenje, mehatronska maketa, robotski sesalniki, elektronsko vezje, inercijska merilna enota, merjenje orientacije, interakcija, pametna ogledala, sistemi za stisnjen zrak, Mediapipe, upravljanje z gestami, stabilizacija, spletne aplikacije, posnetki gibanja dlani, klasifikacija delovnih operacij, jakobijeva matrika, Denavit-Hartenbergovi parametri, direktna kinematika, inverzna kinematika, gibljivost, napovedovanje časovnih vrst, povratne nevronske mreže, transformacijska matrika, algoritmi sledenja, investicija, YOLO, Tarok, avtonomno vodena vozila, individualna proizvodnja, detekcijski algoritmi, obdelava slik, Industrija 4.0, Standardizacija, Rtabmap, sledilne kamere, globinske kamere, oblikovno obločno navarjanje z žico, koda RAPID, avtonomni roboti, robotika roja, vpenjanje, CNC rezkalni stroji, CNC stroji, IT/OT integracija, Programabilni logični krmilniki, Komunikacijski protokoli, kolaborativni roboti, OPC UA, mikrokrmilniki Arduino, LiDAR, mehki materiali, binarne slikovne datoteke, graviranje, dinamski model, izobraževalna robotika, spletni vmesnik, vodenje na daljavo, CNC tehnologija, konsistenten presežek odvečnih bajtov (COBS), načrtovalci poti, amcl, karte, navigacijski sistem, Fanuc, ROSSerial, Robotski operacijski sistem (ROS), dajalniki fi-z, dajalniki zasuka in pomika, GRBL, Numerično krmiljenje, CNC naprave, postprocesiranje, sledenje, samostojno uravnoteževani roboti, Alvar knjižnica, načrtovanje, Moveit, ROS ogrodje, slam metoda, strojno-programska oprema, avtonomno vodenje, industrijska robotika, primi-položi, planiranje gibanja, sestavljanje, Turtlebot, časovne vrste, FDM, radioaktivno sevanje, napovedovanje trajektorij, LSTM mreže, robotski sistem ROS, GRU mreže, inšpekcija, kamera, akustika, avtonomno izmikanje oviram, koračni motorji, avdio sistem, frekvenčni odziv, zvočnik, ojačevalec, robotski vid, pobiranje objektov v razsutem stanju, hevristika, A* algoritem, načrtovanje trajektorije, sočasna lokalizacija in kartiranje, dvodimenzionalni zemljevid, turtleBot, robotski operacijski sistem, sistem mobilnih robotov, dodeljevanje naročil, meritev magnetnega polja, MoveIt, merilna naprava, homogenost magnetnega polja, tomografija, undulator, invertirana nihala