Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Eva D. Bahovec

Together there are 47 keywords, that are appearing 54 times.
3 of them (6.38 % of all) appear more than once, together appearing 10 times (18.52 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x40%diplomska dela
3x30%literatura in psihoanaliza, diplomsko delo
1xspol, sorodstvene strukture, prepoved incesta, želja, Antigona, strukturno mesto izjavljanja, antična tragedija, filozofija, feministična literarna veda, razsvetljenstvo, moč, oblast, ljubezen, reč, neodvisno življenje, deinstitucionalizacija, neenaka menjava, transcendenca, antična filozofija, hendikepirane osebe, sociologija, marksizem, heteronimija, arhitektura, kraljeva arhitektura, prenove, modernizem, portugalska književnost, filozofija jezika, strukturalizem, subjekt, identiteta, tovarna Rog, hilomorfizem, spektakel, simulaker, ameriška književnost, partijnost, realno, literatura in filozofija, manjšinska arhitektura, kritična teorija, magistrske naloge, feminizem