Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Andrej Udovč

Together there are 64 keywords, that are appearing 71 times.
5 of them (7.81 % of all) appear more than once, together appearing 12 times (16.9 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
4x33.33%kmetijstvo
2x16.67%Slovenija, trženje, turizem, razvoj podeželja
1xgospodarska upravičenost, kalo, krajinska arhitektura, lončnice, odpis rastlin, ankete, Ivančna Gorica, podeželski turizem, urbano vrtnarstvo, zelene strehe, blagovna znamka, okrasne rastline, kmetijska zemljišča, razvojni potenciali, revitalizacija, Ljubljansko Posavje, Kleče, Ljubljana, Savlje, urejanje podeželja, Gorenjska, stopnja kapitalizacije, pričakovani donos, vrednotenje premoženja, Zadruga, sodelovanje, poslovno, Ljubljansko barje, DEX metoda, oglaševanje, sistemi za podporo pri odločanju, splet, izdelki, dopolnilne dejavnosti, marketing, Evropska unija, kmetijska politika, dejavniki ponudbe, hmeljski trg, dejavniki povpraševanja, digitalizacija, kmetijstvo 4.0, precizno kmetijstvo, izobraževanje, kulturna krajina, ekonomika, strukturne spremembe, potencial kmetije, odločanje, ekspertni sistemi, modeliranje, model, učni laboratorij, zaraščanje, ohranjanje, DEXi, trajnost, urbane zelene površine, Hmelj