Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Miomir Knežević

Together there are 145 keywords, that are appearing 192 times.
19 of them (13.1 % of all) appear more than once, together appearing 66 times (34.38 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
12x18.18%matične celice
7x10.61%biotehnologija
5x7.58%VSEL
4x6.06%pretočna citometrija, zarodne matične celice, kostni mozeg
3x4.55%popkovnična kri, stem cells, SSEA-4, embrionalne lastnosti
2x3.03%humane mezenhimske matične celice, molekularna biologija, mezenhimske matične celice, MAPC, glioblastomi, CD133, maščobno tkivo, tkivno inženirstvo, celična diferenciacija
1xnevroepitelijske matične celice, gliomi, tumorske matične celice, molekularne tehnike, PCR v realnem času, predniške celice, celična biologija, molekularni označevalci, mRNA, multiformni glioblastomi, embryonic characteristics, flow cytometry, MMC, fetal blood, cord blood, plodova kri, embryonic stem cells, celična terapija, glioblastomske celične linije, cisteinske proteaze, katepsin B, invazije, parakrina signalizacija, GBM, diferenciacija, katepsin L, osteogena diferenciacija, jajčece, citoplazma jajčne celice, ICSI, neposredni vnos sperme, spermiogram, sperma, morfologija sperme, umetna oploditev, genski inženiring, ESC-A, oogeneza in vitro, človek, razvoj zarodka, IMSI, zarodek, moška neplodnost, neplodnost, hranilne plasti, odrasli, kri, adipogena diferenciacija, krioprezervacija, ASC, lipoaspirati, PCR, cDNA, hidrogeli, embrioidna telesca, tkivne kulture, Nanog, Oct-4A, Sox-2, multilinijski potencial, antagonizem, in vitro, merjenje citotoksičnosti, celične linije, celične kulture, gensko izražanje, lizati, hrustanec, primarne celične kulture, biomateriali, aplikacije, regenerativna medicina, in vitro metode, direktni kontakt, zdravila, sistem ekstrakcije, trombociti, hondrociti, miociti gladkih mišic, in vitro tehnike, kolagen tip IV, transormirajoči rastni faktor beta1, fibroblasti, dermis, kisik, pozitivna imunomagnetna selekcija, serum-free media, Lysex premium, chemically-defined media, serum reduction, pluripotentne matične celice, mesenchymal stem cells, zdravljenje, bolezni las, adherenca na plastiko, imunobarvanje, medicina, ločevanje, imunomagnetna selekcija, transdukcija, izolacija, dendritične celice, receptor DC-SIGN, klinična medicina, tumorske celice, imunologija, sintezni ligandi, agonizem, citologija, virusni vektorji, transfekcija, thrombopoietin, haematopoetic stem cells, umbilical cord, bioumetnost, lasje, gojenje, ex vivo expansion, engraftment improvement, poročevalni vektorji, epigenetsko reprogramiranje, molekularna genetika, imunomagnetna izolacija, krvotvorne matične celice, omniciti, možganske tumorske matične celice