Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jernej Jakše

Vseh ključnih besed je 76, ki se skupaj pojavijo 95 krat.
12 ključnih besed (15.79 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 31 krat (32.63 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x16.13%hmelj
3x9.68%mikrosatelitni markerji, hmeljeva uvelost, biotehnologija, Humulus lupulus
2x6.45%molekularna genetika, molekularni markerji, disertacije, genetska variabilnost, Verticillium albo-atrum, Verticillium, genetika
1xrastlinska genetika, začetni oligonukleotidi, rastlinske sorte, Verticillium spp., geni, transkriptom, glive, bolezni rastlin, izolacija DNA, mikrosateliti, PCR, analiza diferencialnega izražanja genov, EST, alfa kisline, gensko kartiranje, SNP, SSR, valerofen sintaza, halkon sintaza, genetika rastlin, genetske analize, določanje nukleotidnega zaporedja, cDNA-AFLP, BLAST, GeneSnare, vinska trta, Merlot, Vitis vinifera L., PCR metode, plodovi oljk, conjugated bacteria, transgenic plants, inoculations, biotechnology, genetic engeenering, odpornost rastlin, genetically modified organisms, co-inoculations, transformations, evolucija, mitohondriji, primerjalna genomika, filogenetska analiza, mutacijska analiza, sekvenciranje naslednje generacije, mitohondrijski genom, molekulski markerji, glivične bolezni rastlin, Istrska belica, oljka, Olea europaea, bioinformatika, nukleotidna zaporedja, komplementarna DNA, cDNA knjižnica, celična biologija, kromosomi, pretočna citometrija, geni za odpornost, štetje kromosomov, poliploidnost, hermafroditne rastline, kariotipi, pirosekvenciranje