Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Tatjana Rakar

Together there are 80 keywords, that are appearing 105 times.
12 of them (15 % of all) appear more than once, together appearing 37 times (35.24 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
8x21.62%Magistrske naloge
5x13.51%Diplomska dela
4x10.81%Slovenija
3x8.11%Družinska politika, Delo in družina
2x5.41%Predšolska vzgoja, Socialna politika, starševsko varstvo, Enakost spolov, Socialno podjetništvo, podporno okolje, Otroci
1xKakovost življenja, športni programi, zdravje otrok in mladostnikov, Šport, Osnovna šola, Delovni čas, Otroško varstvo, Upravljanje, Vodilni kadri, Revščina, Nevladne organizacije, pluralizacija programov, zasebni vrtec, Privatizacija, javni vrtec, feminizacija učiteljskega poklica, Trg dela, Zaposljivost, spolni stereotipi, Feminizacija, spolne kvote, Spolna diferenciacija, Spolne vloge, družba znanja, vseživljenjsko učenje, občina Grosuplje, zasebni vrtec s koncesijo, Ženske, Vrtci, Kakovost dela, varna prožnost, Empirični podatki, Zdravje, Danska, MDMQ, gender equality, decision-making, usklajevanje dela in družine, družinska politika, stopnja zaposlenosti žensk, otroško varstvo, gender, vrtec., sistem blaginje, razvoj, socialna ekonomija, Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, plačni razred, delovno mesto, oblikovalci politike, Zakonodaja, varstvo otrok, Motivacija, Nepridobitne organizacije, javni sektor, javne službe, socialna podjetja, Zaposlovanje, Prostovoljci, rekrutacija, Pionirski dom, izzivi upravljanja, Socialna država, Kvalitativno raziskovanje, zasebne neprofitne organizacije, javni zavodi, stekleni strop