Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Marko Kreft

Vseh ključnih besed je 39, ki se skupaj pojavijo 48 krat.
9 ključnih besed (23.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 18 krat (37.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x11.11%noradrenalin, fuzijska pora, sfingozin, metabolizem, glukoza, laktotrofi, eksocitoza, astrociti, elektrofiziologija
1xfingolimod, membranska kapacitivnost, prolaktinski mešički, mikroskopija SIM, podgane, fuzija membrane, prolaktin, podganji laktotrofi, hipofiza, membrane, metode patch-clamp, melanotrofi, proteini SNARE, modificirani celokupni hemostatski potencial, inzulin, mlečnokislinske bakterije, telovadba, laktat, priprava poskusa, rast bakterij, GC-MS, kondicija, telesna pripravljenost, celokupni hemostatski potencial, boza, venski trombembolizem, hiperkoagulabilnost, temperatura, FRET, spremljanje tvorjenja trombina