Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Benjamin Lipovšek

Together there are 58 keywords, that are appearing 59 times.
1 of them (1.72 % of all) appear more than once, together appearing 2 times (3.39 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x100%koračni motor
1xsledilnik sonca, fotonapetostni moduli, kalibracija, metoda merjenja z lasersko triangulacijo, laserska triangulacija, sončne celice, nastavitve kamer., detekcija napak, sončna celica, kartonski stroj, sistem kamer, optimizacija sistema, naprava za kalibriranje, kamera za merjenje razdalje z metodo laserske triangulacije., transparentni prevodni oksid, goniometrični merilni sistem, avtomatizacija, krmilno vezje, mikrostikalo, IR senzor, razprševanje svetlobe, optična karakterizacija, enoelektronski tranzistor, enoelektronska logična vezja, Monte-Carlo. simulacija, MOSES, logika stanj napetosti, Fluorescenca, image sensor, GaAs, SISFET, TCAD, Sentaurus, HEMT, dopiranje, FET, tranzistor, optične simulacije, CROWM, barvna plast, modeliranje, kratkostični tok, 2DEG, Fotonapetostni moduli, dvojni žarek, kvantni izkoristek, LabVIEW, Photo-response characterisation, photodetector, spektralni odziv, optimalna debelina, lomni količniki, enkapsulacijski materiali, kristalnosilicijeve sončne celice, protiodbojna plast, realistični osvetlitveni pogoji, BIPV