Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Maša Filipovič Hrast

Together there are 124 keywords, that are appearing 149 times.
11 of them (8.87 % of all) appear more than once, together appearing 36 times (24.16 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x25%Diplomska dela
5x13.89%Magistrske naloge, Slovenija
3x8.33%Staranje prebivalstva
2x5.56%Starostniki, ranljive skupine, Družbena izključenost, država blaginje, Gospodarska kriza (2008), socialna izključenost, mladi
1xpredsodki, financiranje zdravstva, Revščina, Zdravje, Ekonomska neenakost, Zdravstveno zavarovanje, Zdravstveno varstvo, Psihiatrične bolnišnice, Duševne bolezni, deinstitucionalizacija, psihiatrične ustanove, Finska, Družbena neenakost, Institucije, Neformalno izobraževanje, Trg dela, Prostovoljno delo, priznavanje znanj, starejši občani, intersekcija, medgeneracijski centri, Demografska struktura, starejši brezposelni, starejši ljudje, starejši, družabne dejavnosti, Individualizacija, deložacije, Stanovanjska politika, Zdravstvo, Umiranje, slovenske bolnišnice, Brezdomstvo, Preventiva, aktivno staranje, emocionalna opora, stroški oskrbe, institucionalno bivanje, ekonomska kriza, paliativni tim, paliativna oskrba, Kakovost življenja, Domovi za ostarele, Medgeneracijski odnosi, socialni stiki, kakovostna starost, brezdomstvo med mladimi, Staranje, Javna dela, Brezposelni, Socialna politika, Socialna opora, Čustva, brezdomna mladina, Množični mediji, družbeni problemi, simbolni interakcionizem, gospodarska kriza 2008, Italija, analiza diskurza., dohodkovna neenakost, študentje, alkohol, usklajevanje dela in družine, družina, stres na delovnem mestu, Stres, tematska analiza., blaginjski sistem, trg, starostne pokojnine, razvoj pokojninskega sistema, Pokojninski sistem, izvajalci osebne asistence, ljudje z ovirami, zaposlovanje osebnih asistentov, prihodnost pokojninskega sistema., zdravstvo, zdravstvo v Sloveniji, pokojninski sistem, bolnišnice, financiranje, privatizacija, družini prijazno podjetje., blaginjski režim, zakonodaja, Socialno podjetništvo, socialni transferji, revščina in socialna izključenost, oboleli starši., socialna varnost, Socialna ekonomija, Zaposlovanje, Kritična analiza diskurza, Paliativna oskrba, osebna asistenca, Diskurz, Evtanazija, odrasli otroci, medgeneracijska solidarnost, lastnosti starejših delavcev, demografski trendi, starejši delavec, evropeizacija., socialna politika, menedžment starosti, trg dela, globalna finančna kriza., dolgotrajna oskrba, družinski prejemki, družinska politika, sistem blaginje, Palliative treatment