Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Jožica Peterka Novak

Together there are 52 keywords, that are appearing 76 times.
9 of them (17.31 % of all) appear more than once, together appearing 33 times (43.42 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x30.3%zdravstvena nega
6x18.18%psihiatrija
4x12.12%diplomska dela
3x9.09%duševno zdravje
2x6.06%vloga medicinske sestre, medicinske sestre, zdravstvena nega na področju psihiatrije, zdravljenje, dejavniki tveganja
1xpreganjalne blodnje, zloraba psihoaktivnih snovi, simptomi, negovalni problemi, zdravstvena nega odvisnih od psihoaktivnih snovi, spolna disfunkcija, intervencije medicinske sestre, pacientove potrebe, pacient z duševno motnjo, znanje, razvoj, etika, etične dileme, posebni varovalni ukrepi., Hildegard Peplau, Linda Richards, vpliv na zdravje, osebna varovalna oprema, civilna obleka, Dorothea Linde Dix, psihoaktivne snovi, preprečevanje nasilja, motivacijski postopki, terapevtska komunikacija, predoperativna priprava, operacijska zdravstvena nega, zloraba alkohola, terapevtski odnos, samomor, mladostnik, samomorilno vedenje, strah, tesnoba, zdravstvena vzgoja, tabu, nasilno vedenje, model medosebnih odnosov, destigmatizacija, koordinator odpusta, komunikacija, samopomoč, agresivno vedenje, poporodna depresija