Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Ksenija Šabec

Together there are 151 keywords, that are appearing 164 times.
6 of them (3.97 % of all) appear more than once, together appearing 19 times (11.59 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x31.58%Diplomska dela
3x15.79%identiteta, Magistrske naloge, Stereotipi
2x10.53%kultura, Diskurz
1xAntisemitizem, Holokavst (1939-1945), Židje, Judje, Matere, akademski diskurz, ZDA, Združene države Amerike, podoba Drugega, Osnovnošolski pouk, Kulturni kapital, Likovna umetnost, kulturna hegemonija, Rasizem, Spolne vloge, cankarjanska mati, Elite, Državljanstvo, Države Evropske unije, Evropska identiteta, državljanstvo EU, Erasmus., evropske elite, kulturna adaptacija, lingvistična relativnost, kulturna identiteta, Hladna vojna, Zasavje, Dvojezičnost, Jezik (jezikoslovje), medkulturno komuniciranje, Identiteta (psihologija), medkulturne komunikacijske kompetence, paranoja, globalizacija, kinematografi, Hrvaška, geopolitični interesi, Varnostni svet, varstvo kulturne dediščine, ribniško suhorobarstvo, kulturna mobilnost, Slovenci v Italiji, Primorski dnevnik, imagologija, ljudska pesem, zgodovina, institucionalizacija, profesionalizem, slovenski jezik, izrazni ples, nesnovna kulturna dediščina, albinizem, temeljne svoboščine, svoboda izražanja, Človekove pravice, Bosna in Hercegovina, Vahabiti, psihofizična otopelost, Islam, Množični mediji, Kulturni relativizem, Univerzalnost, Kelti, prisilno delo, trgovina z ljudmi, Kulturna zgodovina, Indoevropejci, Indoarijci, indoevropska dediščina, vahabizem, zlom sočutja, fokusne skupine., migrantke, mednarodne migracije študentov, Postojna, skupna evropska azilna politika, Zasavje., Predsodek, begunec, država izvora, Slovenija, diskurz, dom, kozmopolitizem, reprezentacije, migracije, Severna Makedonija, Multikulturalizem, avtostereotipi, Severna Makedonija., Cerkev, katoliška religija, simbol, HIV, ebola, mednarodne zdravstvene intervencije, lokalni sistemi znanja, skavti, Slovenci na Hrvaškem, etnična identiteta, jezik, Slovenci, slovenska društva, otroci in mladi, slovenska skupnost na Hrvaškem, slovenski jezik in kultura, patriotizem, nacionalizem., pravljice, Zlata hruška., potrošnja, spolni stereotipi, spolne vloge, indeks globalizacije KOF, Evropska unija, reprezentacija, patološki narcis, kapitalizem, genocid, apatija, globalno zdravje, sindrom izgorelosti, etiketiranje, potrošniška družba, stigma, družbena globalizacija, Afrika., turizem, kulturni turizem, kvantitativno raziskovanje, spomeniki., etnični paralelizem, nacionalizem, kolektivni spomin, Ljudsko slovstvo, ljudska pravljica, neokolonializem, izkoriščanje, bivše kolonialne sile, Humanitarne organizacije, lik mačehe., feminizem, lik ženske, mediji