Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Melita Poler Kovačič

Vseh ključnih besed je 61, ki se skupaj pojavijo 70 krat.
7 ključnih besed (11.48 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 16 krat (22.86 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x18.75%Republika Slovenija, Diplomska dela
2x12.5%morala, Magistrske naloge, Novinarstvo, etika, Spletna družabna omrežja
1xštudija primera, članki, propaganda, antika, navajanje virov, preverjanje informacij, informativne oddaje, Prekmurje, Aristotel, norme, cenzura, politično komuniciranje, nesreče, postmodernizem, poročanje, smrt, promet, diskurz, kvalitativna analiza, verodostojnost, radio, stališča, množični mediji, NATO, novinarska etika, globalizacija, Informacijski viri, Radijske informativne oddaje, migrantska kriza, Novinarska etika, Mednarodne migracije, Tisk, novinarski viri, Odnosi z javnostmi, novinarski prispevki, Pravna odgovornost, viri informacij, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Sporočila za javnost, varuh pravic gledalcev in poslušalcev, samoregulacija, spletno novinarstvo, novinarji, uredništvo, družbena omrežja, Slovenija, analiza besedil, samomorilno vedenje, Javni mediji, Družbena odgovornost, Občinstvo, praktično usposabljanje, predmetniki, disertacije