Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Melita Poler Kovačič

Together there are 61 keywords, that are appearing 70 times.
7 of them (11.48 % of all) appear more than once, together appearing 16 times (22.86 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x18.75%Republika Slovenija, Diplomska dela
2x12.5%morala, Magistrske naloge, Novinarstvo, etika, Spletna družabna omrežja
1xštudija primera, članki, propaganda, antika, navajanje virov, preverjanje informacij, informativne oddaje, Prekmurje, Aristotel, norme, cenzura, politično komuniciranje, nesreče, postmodernizem, poročanje, smrt, promet, diskurz, kvalitativna analiza, verodostojnost, radio, stališča, množični mediji, NATO, novinarska etika, globalizacija, Informacijski viri, Radijske informativne oddaje, migrantska kriza, Novinarska etika, Mednarodne migracije, Tisk, novinarski viri, Odnosi z javnostmi, novinarski prispevki, Pravna odgovornost, viri informacij, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Sporočila za javnost, varuh pravic gledalcev in poslušalcev, samoregulacija, spletno novinarstvo, novinarji, uredništvo, družbena omrežja, Slovenija, analiza besedil, samomorilno vedenje, Javni mediji, Družbena odgovornost, Občinstvo, praktično usposabljanje, predmetniki, disertacije