Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Monika Kalin Golob

Together there are 188 keywords, that are appearing 234 times.
22 of them (11.7 % of all) appear more than once, together appearing 68 times (29.06 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
9x13.24%Diplomska dela
6x8.82%Magistrske naloge, Stilistika
4x5.88%Spletno novinarstvo, slovenščina
3x4.41%stilistika, Jezikovne zvrsti, stilistika poročevalstva, Novinarske zvrsti, jezikovni stil
2x2.94%jezikovna kultiviranost, jezikovna norma, jezikovnostilna analiza, manjšinski mediji, Množični mediji, Naslovi, novinarstvo, Novinarstvo, stil, Časniki, pravopis, jezik
1xmediocentričnost, spletni portal, promocija, SMS-sporočilo, sporočanje, Josip Broz Tito, javni servis, politično korektno izrazje, žanrske prvine, jezikovna občutljivost, evfemizmi, Odnosi z javnostmi, narodna identiteta, narodne skupnosti, avtorki stil, poročilo, komentar, Senzacionalizem, jezikovna stilistika, kritična diskurzivna analiza, Jezikovna kultura, Potrošniki, Življenjski stili, beletristična zvrst, osebni stil, kolumne, Oglaševalci, frazemi, poročevalski frazemi, novinarski jezik, kognitivna lingvistika, poročevalske metafore, Tisk, Organizacijsko komuniciranje, doktorsko delo, grafiti, fonetika, žargon, norme, informativne oddaje, športna besedila, spletni forumi, pragmalingvistični vidik komuniciranja, nacionalistični diskurz, jezikovne napake, terminologija, tujke, besediloslovje, slovnica, poročanje, portret, tisk, kultura, besede, odnosi z mediji, govor, splošna raba, slovenski knjižni jezik, poročevalna besedila, primerjalna analiza, TV Slovenija, 2007, razumljivost, razumevanje, intervjuji, jezikovne zvrsti, radio, spletno poročevalstvo, pravna terminologija, leksika, jeziki v stiku, srbohrvatizmi, sinhronizacija, podnaslavljanje, kohezijsko-koherenčna ravnina, avtorski stil, časopisni naslovi, jezikovnostilne značilnosti, kolumna, radijski jezik, Tabloidi, kognitivno jezikoslovje, manjšine v medijih, begunska »kriza«, migracijski diskurz, konceptualna metafora, jezikovnostilna analiza., avtomatizacija, aktualizacija, stilne plasti jezikovnih sredstev, svoboda izražanja, razžalitve, novinarska fotografija, poročevalska besedila, Delo, Dnevnik, aktualizmi., športno poročanje, pravo., resni spletni mediji, tabloidni spletni mediji, športno poročevalstvo, ženske revije, voditelji televizijskih informativnih oddaj, voditeljski diskurz, Zgodovina novinarskega stila, razvoj komentarja, televizijsko novinarstvo, tržna znamka, oglasni slogan, asociacije, dolgoročna vrednost, Slovenski narod, Slovenec., naslovi, jezikoslovna analiza, Cosmopolitan, novinarski prispevek., tiskani mediji, besedilna kohezija, žanri, besedilnost, poročevalski stil, spletni mediji, medbesedilnost, diplomsko delo, Bralci, Komentar, dobesedni navedek, citatna sklicevalnost, psovke, novinarski kodeks, poročevalstvo, Sovražni govor, družabne kronika, Jezik (Jezikoslovje), mobing, psihično nasilje, Nasilje na delovnem mestu, Preiskovalno novinarstvo, afera Patria, jezikovna uresničitev, informativni žanri, preiskovalne zgodbe, kletvice, Družbeni vidik, infozabava, infotainment, poročevalski slog, Televizijske informativne oddaje, Jezikoslovna analiza, Elektronski mediji, besedilna analiza, Slovenska tiskovna agencija, Tiskovne agencije, Zabava, Senzacionalizem na televiziji, naslovje, funkcije naslovov, Slovenski časniki, Mediji in jezik, Objektivnost, sporočanjski krog, novinarske norme, Narodna identiteta, spletni časopisi