Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Marko Munih

Together there are 136 keywords, that are appearing 143 times.
6 of them (4.41 % of all) appear more than once, together appearing 13 times (9.09 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x23.08%robot
2x15.38%prsti, robotski standardi, združevanje senzornih informacij, avtomatizacija, strojni vid
1xdirekta kinematika, delta robot, sodelovanje, inverzna kinematika, pripomočki, varnost., algoritmi računalniškega vida, YUMI, Ročna učna naprava, Robotika, tekoči trakovi., industrijski roboti, zaznavanje robov, Jacobijeva matrika, povezljivost z instrumenti, inercialna merilna enota, biomehanika skakalca, merjenje, merilne metode, karakteristike robota, industrijski manipulator, Newton–Eulerjeva inverzna analiza, reakcijska sila tal, Strojni vid, harmonske komponente inducirane napetosti., merilna naprava, avtomatsko ocenjevanje., sklepne sile, sklepni navori, sodelujoči roboti, brezžične inercialne in magnetne merilne enote, Proficy Machine Edition., mikroskopsko steklo, tkivni blok, Cimplicity, Ge Fanuc, odprema cementa, centralni nadzorni sistem, manipulacija, razvrščanje, sistem za preverjanje napak, industrijski robot., pnevmatsko prijemalo, vakuumsko prijemalo, QR koda, industrijski robot, SCADA, izračun inverzne kinematične transformacije., ciljna terapevtska vadba, ocenjevanje motoričnih sposobnosti, numerično krmiljenje, dojenčki, merilna igralnica CareToy, varjenje, pritiskovna merilna podloga, kinematična transformacija, namestitev opreme, glajenje prehoda med segmenti oblike, numerična metoda Newton - Raphson, aplikacija za simuliranje delovanja, grafični vmesnik, PLC programiranje, NC programiranje, RobotStudio, značilne točke, uporabniški vmesnik, 3D lokalizacija svetilnikov, avtomatska lokalizacija svetilnikov, kinematika, krmilnik, Robotski operacijski sistem, Robotski manipulator, referenčne enote, širokopasovni radio, SCARA robot, recepti, model napake meritve razdalje, orientacija uporabnika, merilni sistem za lokalizacijo, meritve razdalje, testiranja, menjava, robotika, meritve, GPU, ROS, stereo kamere, zaznavanje ovir, prijemanje, zasuk, oblak točk, detekcija robota, iterativna najbližja točka, Globinski vid, prijemalo, konfiguracija, sledljivost, diagnostika, Programirljiva realno-časovna enota, ARM, robotski krmilnik, Beaglebone Blue, robot ABB IRB-140, robotizacija, Catia, Linux, prekinitve, avtonomni mobilni robot, kamera, trajektorija, načrtovanje trajektorije, krmiljenje pozicije, Industrijski ROS, pogoni s spremenljivo togostjo, interakcija robota s človekom, magneto-inercialne merilne enote, pritiskovna plošča, nosljiv senzorni sistem, koračni motor, sekvenca, cilinder, nevronska mreža, multivariantni linearni regresijski model, fiziološki signali, večmodalni sistemi, rehabilitacija zgornjih okončin, točka ničelnega navora, točka pritiska, težišče telesa, MOTOSense