Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Samo Uhan

Together there are 107 keywords, that are appearing 115 times.
5 of them (4.67 % of all) appear more than once, together appearing 13 times (11.3 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x38.46%Diplomska dela
2x15.38%Slovenija, Vrednote, mladi, Magistrske naloge
1xElite, Družbena neenakost, evropska družboslovna raziskava, Vpliv, Volitve, hazard, Družboslovno raziskovanje, civilnodružbene institucije, državne institucije, igralništvo, Države Evropske unije, Javnomnenjske raziskave, taktično glasovanje, Zasvojenost, primerjava stališč, sistem zdravstvenega varstva, Družbeni vidik, Zdravstvo, Zdravstveno zavarovanje, državni zbor, Zaupanje, Združene države Amerike, Zadovoljstvo, Igre na srečo, Javno mnenje, družina, katoliška cerkev, pravice, Republika Slovenija, analiza podatkov, civilna družba, politične stranke, Slovenci, empirična analiza, zgodovinski pregled, narodna identiteta, navidezno nakupovanje, osebna prodaja, Seksizem, Spolna neenakost, Mladostništvo, Spolno nadlegovanje, domoznanstvo, politično zaupanje, vpliv množičnih medijev, religioznost, Vipassana meditacija, rehabilitacija zapornikov, pozitivna kriminologija, Družbene institucije, socialna ranljivost, EULEX, vrednote, CSDP, CFSP, European Union, mlajša in srednja generacija, sprememba vrednot, sreča, Švedska., vplivi, zaupanje, Kosovo, European Security and Defence Policy, migracije, politika, vpliv covida-19, epidemija, socialna izključenost, reforma, država, crisis management, foreign policy, international relations, javno mnenje, primerjava, evropske družbene raziskave., spletno ustrahovanje, Uporabniki interneta, spletna varnost, Slovenija., ekipni šport, Varnost, Izobraževanje, osipniki, brezdomstvo, trg dela, mlad, individualni šport, stališča, protest, neveljavne glasovnice., nekonvencionalna politična participacija, volitve, Ključne besede: politična participacija, množične migracije, begunska kriza, doping, medkulturni dialog., medijska reprezentacija begunske krize, razumevanje begunske krize slovenske družbe, PUM