Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Zdenka Šadl

Together there are 199 keywords, that are appearing 244 times.
19 of them (9.55 % of all) appear more than once, together appearing 64 times (26.23 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x15.63%Diplomska dela
8x12.5%emocionalno delo
7x10.94%Magistrske naloge
4x6.25%Spolne vloge, Čustva
3x4.69%čustva, emocije, Ženske
2x3.13%staranje, Emocionalno delo, Moškost, skrbstveno delo, kultura, domače delo, Množični mediji, spol, Stereotipi, Delitev dela, starejši
1xUčitelji, Družinsko življenje, Prehranjevalne navade, Razlike med spoloma, telesna samopodoba, Izobrazba, intersekcionalnost, Feminizem, Študentska gibanja, Gender roles, Brezposelnost, Računalniško podprto učenje, Novinarstvo, Kmetije, Učni uspeh, radijski voditelji, Analiza diskurza, Discourse analysis, revije, Sociologija spolov, Diskurz, Stres, Ljubezen, Najstnice, Vpliv medijev, Spolnost, Periodika, Manjšine, televizijski voditelji, Subjektivnost, kmetice, emocionalizacija medijev, Nega na domu, pomoč na domu, Starostniki, Socialno varstvo, družinske kmetije, Kulturni kapital, starejši ljudje, spolna delitev dela, multi-institucionalen pristop, plačano domače delo, obleke, predmenstrualni sindrom, delodajalke, virusno tržno komuniciranje, organizacija emocionalnega dela, trgovska podjetja, plačano reproduktivno delo, konstrukcija identiete, menopavza, komuniciranje, konflikti, odločanje, teorije, vodenje, razum, neplačano delo, čustveno delo, homofobija, izvenzakonska skupnost, spletne skupnosti, družbeni mediji, zunajzakonska skupnost, kohabitacija, analiza medijskega teksta, socialno starševstvo, Šolski uspeh, Otroci, Pozitivna diskriminacija, Enakost možnosti, Zakonodaja, Matere, telo, seksualnost, jezik, binarne opozicije, spolna razlika, lingvistične kategorije, spolna identiteta, družinski oskrbovalci, moč, klasični pripovedni film, filmske tehnike, stari ljudje, Enakost spolov, Spletni portali, starejši odrasli, starejši moški, nasilje, kvalitativna analiza, spolnost, institucionalno varstvo, preventiva., nosečnost, materinstvo, skrb, intervju, neoliberalna ideologija, ageizem, mladi., prostovoljno gasilstvo, neenakost., gerontofobija, starost, družba znanja, vseživljenjsko učenje, človeški kapital, kompetence., spolnost in romantična razmerja, družbenoekonomski položaj, avtonomija, svetost življenja, zasebne neprofitne organizacije, osamljenost, trpljenje, asistiran samomor, delovno okolje, upravljanje čustev, izražanje čustev, Evtanazija, socialna omrežja, intimnost, diskurz individualizacije stresa, skupinsko upravljanje stresnih emocij, skupinska emocionalna kultura, najstniška nosečnost, stresne emocije, poklicni stres, aplikacije za spletno spoznavanje, računalniško posredovana komunikacija, samopredstavljanje, žalost, spolne razlike, starizem, starostniki, stereotipi, množični mediji., individualni razlogi., družbeni pritiski, razumevanje, strah., dolgotrajna zveza, neporočeni pari, moški oskrbovalci, skrb za ostarele, Partnerska zveza, Zmenki med moškim in žensko, spolni stereotipi, babištvo, čustveni kapitalizem, spletni zmenki, Družina, Ostarelost, Negovalci, terapevtska kultura, posmrtno življenje, smrt, androcentična kultura, družbena omrežja, spolna neenakost, intenzivno materinstvo, diskurzivna analiza, družbena praksa, emocionalna odklonskost, upravljanje emocij., paradigmatska kriza, suicidologija, menstruacija, moški, hegemonija, veganstvo, okoljevarstvo., mladi, postmoderna družba, nove oblike moškosti, moškost, stigma, mladi moški, babičarji