Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Slavko Gaber

Together there are 67 keywords, that are appearing 69 times.
2 of them (2.99 % of all) appear more than once, together appearing 4 times (5.8 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
2x50%spolne vloge, inkluzija
1xPISA, odzivi okolja, stigma, sociološki pristopi, teorije pravičnosti, spremenjena pričakovanja staršev, priseljenci, starševstvo, družba, otroci migranti, socialna sprejetost, vzgoja in spol, knjige, izobrazba, obremenjenost, šolske obveznosti, usmerjanje, družbeni status, gospodinjsko delo, opredelitev, pedagoški dejavniki, tandemsko delo, timsko delo, neplačano delo, generacije, organizirane interesne dejavnosti, inkluzivna edukacija, ekonomski razvoj, družbena klima, človek, kapitalizem, osnovnošolci, avtoriteta, vzgojiteljice predšolskih otrok, preobremenjenost z delom, psihična preobremenjenost, meritokracija, družbe tveganja, izobraževalni sistem, mezdno delo, spolna identiteta, spolni stereotipi, postmoderna, bodoče učiteljice, postmaterialistični sindrom, teorija osnovnih vrednot, razlike med spoloma, Neenakost, sistem zaposlovanja, trg dela, biopolitika, politična ekonomija, vladnost, regulacija, postmaterialistične vrednote, hibridnost, varnost, racionalnost, "little free library", "community center", časovna banka Slovenije, otroci s posebnimi potrebami, edukacija, kakovost, migracije