Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mitja Krajnčan

Together there are 71 keywords, that are appearing 81 times.
8 of them (11.27 % of all) appear more than once, together appearing 18 times (22.22 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x16.67%inkluzija, doživljajska pedagogika
2x11.11%socialni peagogi, primary school, osnovna šola, kakovostna starost, socialni pedagogi, socialna pedagogika
1xsocialni pedagog, prosilci za azil, staranje, skavti, Koroška, socialne igre, pogovorna skupina, poklici pomoči, sindrom izgorevanja, planinska skupina, socialnopedagoška služba, socialnopedagoške intervencije, agresivnost, aggressiveness, motnje vedenja, deklica, girl, neprimerno vedenje, misconduct, integration, integracija, avtonomnost, pripadnost, sodelovanje, behaviour disorder, emotional disorder, čustvene motnje, socialnopedagoško delo, socialne mreže, mediji, delovno mesto, mobbing, medvrstniško nasilje, družina, učitelji, otroci, agresivno vedenje, kvaliteta storitev, model vključevanja, medkulturno izobraževanje, večkulturno izobraževanje, uvajanje, prvo starostno obdobje, vodenje, zadovoljstvo pri delu, kompetence, razredni pouk, individualizirani programi, učna pomoč, mladostno prestopništvo, socialna izključenost, medgeneracijska solidarnost, starostniki, medgeneracijsko sodelovanje, mladostnik, strokovnjaki, družba, šola, delo z mladimi, totalne institucije, prizonizacija, zavodi za prestajanje kazni, priseljenski učenci prve generacije