Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Škerlep

Vseh ključnih besed je 239, ki se skupaj pojavijo 313 krat.
32 ključnih besed (13.39 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 106 krat (33.87 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x11.32%študija primera, Diplomska dela
9x8.49%Magistrske naloge
7x6.6%Republika Slovenija
5x4.72%Odnosi z javnostmi, Retorika
4x3.77%odnosi z javnostmi
3x2.83%Semiotika, lokalne skupnosti
2x1.89%novi mediji, upravljanje, retorika, Elektronski mediji, interno komuniciranje, filmski jezik, Družbeni mediji, Govori, semiotika, retorična analiza, organizacija, retorična vizija, novinarske zvrsti, podjetja, Organizacije, Slovenija, komuniciranje, filmska naracija, Predsedniki, demagogija, Združene države Amerike, Internet, Spletna družabna omrežja
1xfestivali, govorništvo, glasbeni videospoti, vojna fotografija, novinarska fotografija, dokumentarna fotografija, umetnost, kulturne institucije, kulturne dejavnosti, tržni odnosi, pop idoli, javno obveščanje, množični mediji, zaposleni, politično govorništvo, cerkveno govorništvo, retorični kanoni, certifikati, semiološka analiza, potrošniki, virtualne skupnosti, sponzorstvo, Vlada RS, d.d., državni organi, okoljsko komuniciranje, civilna iniciativa, provokacija, odnosi z lokalnimi skupnostmi, subverzija, Mobitel, semiotika oglaševanja, ekologija, kemična industrija, tovarne, komunikacijske kampanje, spletni marketing, tisk, farmacevtska industrija, celostna podoba, MyPartyFusion, kontekst, nesreče, javnost, psihologija, prostovoljci, društva, novinarstvo, teorije, družbeni razvoj, kariera, kritika, organizacijska kultura, tehnologija, nerazvite države, glasila, ekonomija, nevladne organizacije, mednarodne organizacije, demokracija, Amnesty International, novinarji, človekove pravice, identiteta, trg, kultura, multinacionalna podjetja, blagovne znamke, protiglobalizacijsko gibanje, oglasi, družba, krize, patetični nagovor, reševanje ljudi, občinstvo, televizija, znaki, komunikacijska sredstva, neverbalne komunikacije, ministrstva, gluhonemi, jezik, simbolizem, film, nove tehnologije, oglaševanje, trženje, poklici, feminizacija, klasifikacija, tipologija, uporabniki, zdravstvo, učinkovitost, vodenje, neprofitne organizacije, spletna mesta, etika, krizno komuniciranje, Narcizem, Potrošniška družba, teorija kompleksnosti, Krizno upravljanje, Nevladne organizacije, samopromocija, Identiteta (Psihologija), Tobačna industrija, Lobiranje, Življenjski stili, Oglaševanje, Potrošnja, Primerjalna analiza, Črna gora, Karikatura, Političarke, Vizualno komuniciranje, prepričevalni govor, antična filozofija, Pravni vidik, Javna sfera, pravica do popravka, pravica do odgovora, Politični sistemi, Družbeno komuniciranje, Svoboda izražanja, Resničnostne televizijske oddaje, Filmi in televizija, Ženske v množični kulturi, ženskost, Videospoti, Spolne vloge, ameriške predsedniške volitve, postfeminizem, Film, analiza sanj, Trženje, naracija, Sanje, Psihoanaliza, Sovražni govor, Diskurz, blasfemija, Glasba, Karikature, Svoboda tiska, Blagovne znamke, Subkultura, heavy metal, Nacionalizem, Patriotizem, Ideologija, popularna glasba, Govorništvo, Govor, socialno oglaševanje, marketinški odnosi z javnostmi, demiotika oglaševanja, fotografija v oglaševanju, reprezentacija, Helmut Newton, interne revije, narativna analiza, narativna teorija, Benetton, vizualno komuniciranje, modni blogi, ideologija, nevladne neprofitne organizacije, krščanska retorika, družbeni mediji, homiletika, antična retorika, Mark Tulij Cicero, sodobni hedonizem, potrošniška kultura, tretji sektor, marketinško komuniciranje, internet, teorije filma, vstajniške skupine, Facebook, vizualna slovnica, multimodalnost, zvezdniki, slavneži, osebna znamka, korporativna spletna mesta, Politiki, dialoška komunikacija, Antična demokracija, interaktivni mediji, Dialog, politični diskurz, seksualizacija, pornografija, partnerska razmerja, ml., relacijske dialektike, individualizacija, ljubezen, Martin Luther King, teorija simbolnega zbliževanja, grozljivke, gledališka komunikacija, gledališki znaki, gverilski marketing, govori proti Katilini