Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Blaž Karpe

Together there are 73 keywords, that are appearing 82 times.
6 of them (8.22 % of all) appear more than once, together appearing 15 times (18.29 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x33.33%toplotna obdelava
2x13.33%metalurgija prahov, toplotne lastnosti, Toplotne lastnosti, proximate analysis, metoda TPS
1xwood pellets, moisture content, volatile matter content, ash content, aditivno lasersko sintranje kovinskih prahov, sintranje, energetska bilanca, valji za vroče valjanje jekla, dvodimenzionalni model razogljičenja, materialna bilanca, indukcijsko taljenje, karakterizacija prahov, meritve temperatur in emisij dimnih plinov, calorific values, calorific values determination, AlNiCo magneti, nerjavna debela pločevina, merjenje temperature, vakuumska peč, meritve temperatur, ohlajanja, maritve hitrosti, komorna peč, raztopno žarjenje, Emajlirana pločevina, Emajli, Hot Disk, valji za vroče valjanje pločevine, kromanitni (HCS) valji, plinske peči, toplotno tehnične meritve, coals, razogljičenje, vpliv pH, raztopina NaCl, bakrove zlitine, inhibitor, patina, aluminiziranje v zasipu, FeCrAl zlitine, baker, sintranje v vakuumu, dilatometrija, jeklo 50Mn7, zrnati perlit, meritve trdote, Optimizacija, trajni magneti, Nd-Fe-B, zaščitne oksidne plasti, aluminidne plasti, plazemsko rezanje, Plamensko rezanje, standard ISO 22007, meritve emisij delcev, merilnik Zambelli Ego Plus TT, oksidacija, sferoidizacijsko žarjenje, Hot disk, jeklo 17-4 ph, Jeklo Protac 550, difuzija v trdnem, protibalistična jekla, TPS metoda, Hot Disk metoda., aluminijeva zlitina 6082, jeklo 51CrV4