Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Valentina Hlebec

Vseh ključnih besed je 126, ki se skupaj pojavijo 159 krat.
19 ključnih besed (15.08 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 52 krat (32.7 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x19.23%Diplomska dela
3x5.77%Socialna opora, anketni vprašalniki, socialna omrežja, vrednotenje, dolgotrajna oskrba, Starostniki
2x3.85%Družbena omrežja, zakonodaja, razkritje, anketa (metodologija), Slovenija, generator imen, Družabno življenje, staranje, empirične raziskave, socialna oskrba na domu, emocionalna opora, starejši ljudje
1xsosed, inovativnost, poslovna uspešnost, izobraževalni moratorij, osebni oglasi, socialno omrežje, bivanjsko okolje študentov, prijatelji, egocentrična omrežja, egocentrično omrežje, kakovost podatkov, materialna opora, kakovost, socialna oskrba, kognitivni intervju, spletna socialna omrežja, starejši odrasli, študijska izmenjava, kvalitativne metode, Facebook, izobraževalna gerontologija, poglobljeni intervju, samospoštovanje, konformizem, medosebni odnosi, socialna izključenost, ostareli, analize, osamljenost, varnost, vprašalniki, merjenje, stanovanje, socialna pomoč, socialna politika, vprašanja, Internet, podporne tehnologije, intervjuvanec, informacijska opora, analiza omrežij, medgeneracijski odnosi, osebna omrežja, lestvičenje, bivalno okolje, ankete, predsodki, domovi za ostarele, socialna podpora, tipi socialnih opor, Spletne ankete, tretje življenjsko obdobje, medgeneracijsko druženje, aktivno staranje, Zaposleni, Demenca, Institucionalno varstvo, zdravje, Staranje, telezdravje, Bolezni, IVR, Medgeneracijski odnosi, Starost, institucionalno varstvo starejših, strokovni kader, vseživljenjsko učenje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, družina, Medgeneracijsko učenje, neformalni oskrbovalec, pridobivanje informacij, Osebni kognitivni intervju, metoda generatorjev vlog, metoda generatorjev dogodkov, stopnja udeleženosti anketarja., tehnike kognitivnega intervjuja, spletni kognitivni intervju, Zdravje, Telemedicina, Motivacija, Družboslovne ankete, Vedenje potrošnikov, nakupovalno vedenje, nakupni motivi, socialna opora, neformalna oskrba, Staranje prebivalstva, mladostniki, starejši, dejavnosti, centri aktivnosti, Napake, Družboslovna metodologija, Homoseksualnost, Magistrske naloge, Starši, homofobija, istospolna usmerjenost, upokojitev, zadovoljstvo z življenjem, Ankete, Merske lestvice, Domovi za ostarele, Zadovoljstvo, Kakovost življenja, spletni forumi