Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Vesna V. Godina

Together there are 39 keywords, that are appearing 46 times.
4 of them (10.26 % of all) appear more than once, together appearing 11 times (23.91 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x27.27%Magistrske naloge, Diplomska dela, Antropologija
2x18.18%cestni otroci
1xFacebook, Afrika, nacionalizem, Balkan, multireligiozno področje, pogreb, postsocializem, navade, ekonomska samostojnost, žensko delo, žalovanje, Tržaška, zaposlovanje, Finska, ženske, družbeni položaj, šege, Diskurz, Narcisizem, Osebnost, Psihoanaliza, Računalniške igre, Navidezna resničnost, simulacijske igre, mejna osebnost, Prostitucija, Konfucijanstvo, Rasizem, Maske, Univerze, Brazilija, Skupnost, Južna Koreja, Otroci, Študentje