Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Ljubica Jelušič

Together there are 268 keywords, that are appearing 341 times.
32 of them (11.94 % of all) appear more than once, together appearing 105 times (30.79 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
14x13.33%Slovenska vojska
10x9.52%NATO
9x8.57%Diplomska dela
7x6.67%Republika Slovenija
6x5.71%OZN
4x3.81%zgodovinski pregled, ZDA
3x2.86%oborožene sile
2x1.9%civilno-vojaška razmerja, Kosovo, Slovenija, Magistrske naloge, Afganistan, humanitarna dejavnost, Vojska, vojaška obveznost, članstvo, izobraževanje, hladna vojna, civilni nadzor, prisilna sredstva, politična zgodovina, sankcije, Nato, varnost, državni udari, vojska, biografije, Kitajska, vojaška organizacija, kultura, človekove pravice
1xArgentina, biogeneza, notranja varnost, vojaška psihologija, moč, zunanja politika, obrambna politika, mednarodno sodelovanje, pravo, voditelji, politiki, mirovne operacije, vojaške parade, psihologija osebnosti, agresivnost, strah, teorije, civilne vlade, begunci, politični konflikti, mednarodni konflikti, etnični konflikti, vojni konflikti, reševanje konfliktov, svetovna politika, načini usposabljanja, centri za usposabljanje, učni centri, Vipava, 1994-2005, razvoj Slovenske vojske, vojaška intervencija, Evropska unija, zavezniki, vojaško usposabljanje, Ruanda, Izrael, Bližnji Vzhod, rezervisti, kršitev človekovih pravic, civilno vojaški odnosi, svoboščine, politična nevtralnost vojske, stranke, vojaško izobraževanje, Libanon, vedenje, šport, nogomet, nasilje, policija, prosti čas, subkultura, avtoritarnost, teorija osebnosti, etniciteta, gverila, etnične skupine, jeziki, primerjalna analiza, osebnost, vrednote, empirične raziskave, prisila, vojaki, Danska, Irska, Švedska, Finska, humanitarno pravo, mednarodno pravo, glasba, Belgija, človeški viri, državni proračun, plače, kadri, Bolivija, Peru, teritorialna obramba, JLA, vojaško vodstvo, politično vodstvo, mirovne sile, Rdeči križ, generali, upor, diplomacija, empirična analiza, mednarodna varnost, humanitarna intervencija, množični mediji, preventiva, OVSE, krize, poklici, kadrovska politika, kariera, družbena struktura, Kolumbija, globalna družba, študij, študentje, Irak, policaji, zalivska vojna, nafta, obramboslovje, interesi, socialna psihologija, športna vadba, uspešnost, Rusija, izzivi in prihodnost, kadrovsko pomanjkanje, zanimanje za zaposlitev, neposredne aktivnosti, Okrepljena prednja prisotnost, mednarodni odnosi, Policija, ombudsman, pobuda »En pas, ena pot«, geoekonomija, geopolitika, konverzija, Kemijska industrija Kamnik, civilno-vojaško sodelovanje, državna uprava., promocija vojaškega poklica, društva, Osebnost, Vojaška organizacija, zaposlovanje vrhunskih športnikov, državni organi, občina Kamnik., stečaj podjetja, javno mnenje, javnomnenjske raziskave, vrhunski šport, javnomnenjski trendi, Varuh človekovih pravic, Republika Severna Makedonija, nordijske države, teorija regionalnih varnostnih kompleksov, varnostno in obrambno sodelovanje, trgovina z ljudmi, Poljska in Moldavija, oborožen konflikt v Ukrajini, regionalizem, Mestna občina Velenje, Zahodni Balkan, varnostno sodelovanje, priseljevanje, albansko govoreči priseljenci, vključevanje, integracija, EU, TPD, Mali, Latvija, Tank, usposabljanje, izzivi, Jugoslovanska ljudska armada, MOM, častnik, RTV Slovenija, televizija, RTV Ljubljana, propaganda, osamosvojitev Slovenije., Socializacija, civilni funkcionalni strokovnjaki, transformacija oboroženih sil, Zločini proti človečnosti, tranzicija, učinkovitost vojske, demokratizacija, delovanje vojske, Humanitarno pravo, Mednarodno pravo, kolektivni spomin, Gospodarske družbe, vloga medijev, Kritična analiza diskurza, Javni mediji, Civilno-vojaški odnosi, specialne enote, študentski vojaški tabori, vojaški uslužbenci, motorične sposobnosti, napredovanje, služenje vojaškega roka, zapatistični upor, Bolivarianska revolucija, fizična pripravljenost, prostovoljno služenje vojaškega roka, pooblastila paznikov, pazniki, družbeno vzdušje, spletni forumi, revija Slovenska vojska, vojak.si, Naravne nesreče, Nacionalna varnost, Poezija, povojni dogodki, Izseljenska književnost, Vojna, kolateralna škoda, oboroženi spopadi, Otroci, Humanitarne organizacije, mednarodne operacije in misije, CIMIC, Vojaške misije, Strokovnjaki, Oboroženi boj, Mednarodni odnosi, vojaški cilji, Vojaški spopadi, Obveščevalne službe, nacionalna varnost, Kriminalistika, Parlamentarni nadzor, kritična infrastruktura, žled, zakonska pooblastila, Sodelovanje, Etika, Vojne žrtve, Poklicna izbira, Vrednote, Osnovne šole, staroselci