Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Mirjana Ule

Together there are 68 keywords, that are appearing 73 times.
2 of them (2.94 % of all) appear more than once, together appearing 7 times (9.59 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
5x71.43%Magistrske naloge
2x28.57%Zaposleni
1xizobraževanje, vzgoja, komuniciranje, kvaliteta, edukacija, poškodbe, leposlovje, bralna kultura, načrtovanje življenjskih potekov, mednarodna izmenjava, prijateljska omrežja, komunikacijske kompetence, motnje v komuniciranju, mladinski centri, mladinsko delo, preprečevanje, empirične raziskave, socialna izključenost, družina, psihoanaliza, individualizacija, globalizacija, empirična analiza, kvantitativna analiza, teorije, modeli, socialna psihologija, ženska identiteta, socialna distanca, identiteta, teoretično delo, Slovenci, magisteriji, deinstitucionalizacija družine, Srednje šole, Neverbalne komunikacije, Verbalne komunikacije, Zdravstvena nega, Zadovoljstvo na delovnem mestu, nasilno vedenje, Medosebni odnosi, Komuniciranje, Diplomska dela, medikalizacija, otroci s posebnimi potrebami, družbene študije otroštva, Starševstvo, Življenjski ciklus, Sodobna družba, trpinčenje, Mladina in nasilje, letni razgovor, motiviranje zaposlenih, Organizacijsko komuniciranje, Šole, protektivno otroštvo, Motivacija, vodenje šole, Identiteta (Psihologija), Računalniki in otroci, Prosti čas, Nasilje, Narcizem, Individualizacija, Mladi odrasli, dekonstrukcija materinstva