Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Patricia Kotnik

Together there are 175 keywords, that are appearing 574 times.
49 of them (28 % of all) appear more than once, together appearing 448 times (78.05 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
35x7.81%poslovni plani, trženje
33x7.37%kadri
29x6.47%financiranje
28x6.25%management
23x5.13%podjetje
22x4.91%tržne raziskave
21x4.69%tržna analiza, Slovenija
20x4.46%razvoj
19x4.24%storitve
14x3.13%produkcija, analiza
12x2.68%tveganje
11x2.46%raziskave
9x2.01%strategija
8x1.79%poslovanje podjetja, podjetništvo
7x1.56%uspešnost poslovanja
6x1.34%planiranje
5x1.12%primeri, konkurenca
4x0.89%majhna podjetja, trg
3x0.67%panoge dejavnosti, prodaja, trendi, družbena omrežja, investicije
2x0.45%trajnostni razvoj, mednarodne primerjave, pravilniki, pospeševanje, energetika, industrijsko podjetje, proizvodi, varstvo okolja, elektronsko trženje, donos, prehrana, inovacije, vodenje, oglaševanje, poslovni model, case study, trgovinsko podjetje, srednja podjetja, projekti, turizem
1xmotiviranje, ekologija, ekonomski razvoj, Sonet, potrošnik, kozmetika, arhitektura, poslovno komuniciranje, šport, znanje, ekonomska rast, izobraževanje, socialno podjetništvo, kmetijstvo, družbenoekonomski položaj, zdravila, visoko šolstvo, kariera, poklic, producija, zadovoljstvo, medosebni odnosi, kultura podjetja, uporaba človeških zmogljivosti, okolje, finančni plan, gradbeništvo, Strelpro, stroitve, Petacode, Lentikus, biometrija, novi proizvodi, Rotomatika, meritve, metode, komparacije, sposobnosti, tehnologija, Akrapovič, Lek, tiskarstvo, grafična industrija, socialni kapital, mladina, zaposlovanje, krize, onesnaževanje okolja, direktive ES, sončna energija, nepremičnine, gostinstvo, gasilstvo, tehnika, Ziegler, Eksplo nova, sredstva, organizacija, Privošči si, zakonodaja, majhna in srednja podjetja, prevoz, cestni promet, nevarne snovi, odločanje, nakup, konkurenčne prednosti, vedenje potrošnikov, standardi, Kržič Transport, entrepreneurship, enterprises, zunanja trgovina, strategija trženja, lesna industrija, Krantes, uspešnost polovanja, politika, Mak-Ron, umetnost, factoring, odkup, poslovne finance, terjatve, kultura, inovativnost, letalstvo, visoka tehnologija, zdravje, internet, podjetnik, poslovni proces, start-up, financing, Identiks, tržna naliza, spremembe, informatika, embalaža, odpadni material, upravljanje, davčni sistemi, davki, elektroindustrija, strateško planiranje, življenjski ciklus, caser study, davek na dodano vrednost, tujina, vitka organizacija, zagonsko podjetje, zdravstvo, bolnišnice, analysis, Kickstarter, crowdfunding, cases, zasebno podjetje, Avstrija, izobrazba, elektronsko poslovanje, ponudba, delitvena ekonomija, Nemčija, Nizozemska, tžne raziskave