Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jože Kortnik

Vseh ključnih besed je 88, ki se skupaj pojavijo 93 krat.
5 ključnih besed (5.68 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 10 krat (10.75 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x20%nenevarni odpadki, tehnični kamen, deponijski plin, komunalni odpadki, drobljenje
1xutrjevanje/stabilizacija, Center ponovne uporabe, kompostarna, biološko razgradljiv material, borov koncentrat, sistemi za javljanje požarov, izcedna voda, odlagališče komunalnih odpadkov, samovžig, merilec napetostnega stanja, reciklat, recikliran agregat, ponovno pridobljeni agregat, injekcijska masa, laboratorijske raziskave, keramika, požar, podatkovno pomnilniška enota, merilnik CO, porcelan, fiksacija, termoelektrarna Šoštanj, čiste premogovne tehnologije, mlini, EF-pepel, velikost delcev, pH-vrednost, planetni mlin, specifična površina, drobilniki, priprava surovin, ponovna uporaba, recikliranje, odlagališče odpadkov, bioreaktorsko odlagališče, tehnologije ravnanja, proizvodnja cementa, KOCEROD, regijski center, obnovljivi viri, gradbeni odpadki, stone blocks, ultrasonic method, dimension stone, kamnolom, compactness classification, Sanacija, smernice za sanacijo, čezmerni vplivi na okolje, zaprta odlagališča, miniranje, WipFrag, briketi, integralno gospodarjenje z odpadki, goriva iz odpadkov, briketiranje, peleti, sejanje, granulacija, simulacija, separacija, remediacija, Elektronski inicialni sistem, kogeneracija, lesna biomasa, emisije toplogrednih plinov, obnovljivi viri energije, piroliza, velikost lesnih sekancev, mletje, kavni ostanek, lesni plin, odlagališče nenevarnih odpadkov, sanacija, varstvo okolja., seizmični vplivi miniranja, optimiranje granulacije, naravni kamen, pridobivanje, plinjaki, parametri rezanja, diamantna žična žaga, beton