Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Emil Erjavec

Together there are 187 keywords, that are appearing 278 times.
27 of them (14.44 % of all) appear more than once, together appearing 118 times (42.45 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
17x14.41%kmetijstvo
16x13.56%Slovenija
15x12.71%diplomske naloge
9x7.63%EU
7x5.93%potrošniki
5x4.24%skupna kmetijska politika
4x3.39%živila
3x2.54%CAP, analiza, nakupovalne navade, ankete, reforme
2x1.69%ekonomika, mlečne kvote, produkcija, blagovna znamka, meso, vinogradništvo, vedenje potrošnikov, senzorične lastnosti, sprejemljivost živil, institucije, trg, slovensko tržišče, zunanja trgovina, metodologija, modeli
1xtestiranje konceptov, piščančji prigrizki, energijske piščančje klobase, tehnološko izvedljivi izdelki, razvoj novih konceptov, izdelki iz perutninskega mesa, iskanje idej, sprejemljivost pri potrošnikih, športna hrana, ponudba, odzivnost ponudbe, trgovska blagovna znamka, kisle kumarice, standardi, prašiči, indeksi, prigrizki, podatki, marketing, poglobljeni intervjuji, označba porekla, geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, posebna zaščitena živila, kontrola, mlečni izdelki, cena, tradicionalna živila, zaščiteni slovenski siri, bovški sir, tržna analiza, trgovske ustanove, proizvajalci živilskih izdelkov, proizvajalci zaščitenih sirov, tolminc, mohant, nanoški sir, vinarstvo, fokusne skupine, raziskovalna dejavnost, trgovina, hrana, povpraševanje, družbeni računi, kapital, baze podatkov, občine, visokošolske diplomske naloge, ekonometrija, skupna kmetijsksa politika, skladi, finance, zakonodaja, državna pomoč, članstvo, podeželje, razvoj, mednarodne ekonomske integracije, velikost kmetije, multiplikatorji, financiranje podjetij, intelektualna lastnina, računovodstvo, konkurenčna prednost, poslovno okolje, biotehnološka podjetja, programi, metoda Porterjevega diamanta, tvegani kapital, kmetije, prireja, starosti, izobrazba, mleko, kmetijske zadruge, dohodek, ekonomska razvitost, kmetje, biotehnologija, presežki naročil, gozdarstvo, dopolnilne dejavnosti, davčna osnova, empirično orodje, gospodarska kriza, kmetijski trgi, realizem v mednarodnih odnosih, ontološki realizem, doktorske disertacije, kmetijska gospodarstva, socio-ekonomska struktura, pripravljena hrana, slovenski potrošniki, vpliv socio-demografskih značilnosti, ekološka reja, prosta reja, jajca, reje kokoši, baterijska reja, marksizem, magistrske naloge, gospodarstva, pridelava, pridelki, makroekonomsko okolje, države OECD, politika, kmetijske podpore, metodologija PSE, cene, zunanjetrgovinsko poslovanje, mehanizmi, govedoreja, krave dojilje, Rusija, embargo, Hrvaška, živilstvo, agroživilski trgi, sprejemljivost pripravljene hrane, odklanjanje pripravljene hrane, presežki pekovskega peciva, sodelovanje podjetij, oblikovanje naročil, presežki kruha, živilska oskrbovalna veriga, pekovski izdelki, kruh, pecivo, prodaja pekovskih izdelkov, trgovine, sladkor, poraba, mednarodne primerjave, živilska industrija, individualni poglobljeni intervju, učinkovitost oskrbovalne verige, dobavitelji, partnerski odnosi, turistični proizvod, lokalni ponudniki, Indija, ekonomski račun, storilnost, liberalizacija trgovine, države v razvoju, funkcionalna živila, poznavanje funkcionalnih živil, lakota, dohodki, perutnina, lokalna hrana, vpliv območja, trženjske strategije, regionalna hrana, Vipavska dolina, sadjarstvo, trženje, živilski izdelki, perutninarstvo