Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Aljaž Stare

Together there are 249 keywords, that are appearing 808 times.
95 of them (38.15 % of all) appear more than once, together appearing 654 times (80.94 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
68x10.4%projekti
62x9.48%vodenje projektov
42x6.42%management
40x6.12%analiza
28x4.28%case study
22x3.36%Slovenija
21x3.21%planiranje
17x2.6%teamsko delo, raziskave
14x2.14%podjetje, organizacija
11x1.68%kontrola
10x1.53%informatika
9x1.38%informacijski sistemi, stroški
8x1.22%motiviranje, poslovni proces
7x1.07%financiranje, vodenje, modeli
6x0.92%kadri, industrijsko podjetje, efektivnost, manager, primeri, okolje
5x0.76%poslovanje podjetja, konflikti, življenjski ciklus, uporaba človeških zmogljivosti, tveganje, obvladovanje tveganj, znanje
4x0.61%izboljšave, medosebni odnosi, spremembe, tehnologija, kvaliteta, reševanje problemov, razvoj, dogodek, komuniciranje, trženje, uspešnost poslovanja, strategija
3x0.46%poslovni plani, delovna uspešnost, gradbeništvo, programi, ustvarjalnost, vrednote, upravljanje, šport, metode, inovacije, investicije, software, organizacijske strukture, informacijska tehnologija
2x0.31%informacije, trg, poslovna strategija, čustvena inteligentnost, TQM, tržna analiza, poslovno komuniciranje, sredstva, bančno poslovanje, vedenjske znanosti, uspeh, EU, telekomunikacije, investments, strojna industrija, ankete, psihologija, sposobnosti, kultura podjetja, svetovanje, komparacije, kariera, osebnost, etika, mladina, optimizacija, bančništvo, banke, turizem, mednarodne primerjave, kultura, strateški management, društva, strukturni skladi, neprofitne organizacije, delovno mesto
1xčas, strategija trženja, Caleffi Hidrotermika, razvojna politika, regionalni razvoj, izvršba, plačilni promet, aktivnosti, subvencije, sladkor, promocija, 4.noemvri, prosti čas, Makedonija, inventura, zadovoljstvo, Oracle, Urok, elektrogospodarstvo, Korona, AISEC, mednarodne organizacije, usklajevanje, Adacta, Rusija, medulturno delovanje, odsotnost z dela, fluktuacije, Peugeot Slovenija, avtomobilska industija, inteligenca, založništvo, Noviforum, uporaba računalnikov, portfolio, zavarovalstvo, zavarovalni zavodi, Vzajemna, družbena odgovornost, Slovenska filharmonija, sponzorstvo, NLB, cilj, informactika, komunikologija, tipi, nagrade, ocene, človeški kapital, partnerstvo, zakonodaja, delovna razmerja, karakteristike, gumarska industrija, odličnost, migracije, EFQM, trgovinsko podjetje, Poslovni sistem Mercator, amortizacija, odpis, Siliko, računovodstvo, controlling, osnovna sredstva, razpisi, prehrana, poslovne enote, prestrukturiranje, Posočje, SWOT, Lisca, tekstilna industrija, zaloge, povpraševanje, logistika, faze, trgovina, nagrajevanje, vodenje projekta, konkurenčne prednosti, tržne raziskave, razvojni projekti, elektronsko poslovanje, Internet, nova ekonomija, informacijska družba, Kolektor, koncerni, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, ekonomski vidik, Republika Češka, pogodbe, ponudba, kadrovska dejavnost, dokumentacija, energetika, Italija, Velika Britanija, vitka proizvodnja, avtomatizacija, Slilles, Klub študentov Kranj, vitka organizacija, Cablex M, Poljska, Slovaška, Nemčija, majhna podjetja, programiranje, prenos znanja, obvladovanje znanja, teorija, Coca-Cola HBC, storitve, Univerzitetni klinični center, zdravstvo, zdravstveno varstvo, bolnišnice, zaščita, certifikat, mednarodna kooperacija, medosebno odnosi, medkulturno delovanje, Litostroj Power, raziskovalno delo, študenti, gospodarske družbe, sodelovanje, pogodbeno delo, podatki, računalništvo v oblaku, control, team work, cases, standardi, organization, planning, projects, project management, programmes, Alples, Lip Bled, pospeševanje, javni sektor, javna naročila, šolstvo, preizkušanje domnev, izbira, M Sora, metodologija, Scrum, pristojnost