Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Malačič

Vseh ključnih besed je 320, ki se skupaj pojavijo 1227 krat.
143 ključnih besed (44.69 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1050 krat (85.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
65x6.19%Slovenija
59x5.62%demografija
53x5.05%trg delovne sile, zaposlovanje
40x3.81%migracije
32x3.05%prebivalstvo
29x2.76%nataliteta, EU, brezposelnost
27x2.57%analiza
26x2.48%starost
21x2%mortaliteta
20x1.9%trendi
19x1.81%staranje, politika
18x1.71%diplomske naloge
16x1.52%izobraževanje
15x1.43%izobrazba
14x1.33%zaposlenost
12x1.14%mednarodne primerjave, zakonodaja
10x0.95%trg dela, ekonomski vidik
9x0.86%plače, kadri, znanje
8x0.76%človeški kapital, družina, ekonomski razvoj, otroci, tujci, imigracije
7x0.67%spol, pokojninsko zavarovanje, visoko šolstvo, raziskave
6x0.57%mladina, regionalni razvoj, statistika, strategija, Evropa, diskriminacija, demografske strukture, spremembe, programi, reforme, delovno mesto
5x0.48%produktivnost, politika zaposlovanja, stroški, ZDA, reševanje problemov
4x0.38%populacijska politika, problematika, ekonomska rast, delovna razmerja, regije, kriminal, pravice, sindikati, pogodbe
3x0.29%razvoj, mednarodne ekonomske integracije, pokojnine, financiranje, študenti, rojstva, upokojitev, ustvarjalnost, socialna varnost, zdravstvo, revščina, Indija, kolektivne pogodbe, modeli, integracija, upokojenci, invalidsko zavarovanje, invalidi, Velika Britanija, pospeševanje, zgodovina, krize, recesije, članstvo, kariera, Nemčija, delo, okolje
2x0.19%mejni prehod, šolstvo, ocene, družbeni vidik, vrednotenje, nagrade, zdravje, poslovanje podjetja, prost pretok delavcev, case study, ekonomske migracije, razvite dežele, Španija, uspešnost poslovanja, delavna dovoljenja, prekrški, javne finance, izredni študij, socialna politika, podjetje, državna pomoč, nadomestila, dejavnost, mezde, razvoj prebivalstva, uporaba človeških zmogljivosti, zdravila, delovna sila, storitve, struktura, enakopravnost, komparacije, varčevanje, tipi, primeri, davčne olajšave, demografska ogroženost, poklici, varnost, Avstralija, investicije, motiviranje, podatki, Italija, Švedska, teorija, finance, mladi, brezposelni, Kitajska, efektivnost, meritve, turizem, lokalna samouprava
1xneenakost, Brazilija, projekti, samozaposlovanje, dohodkovni odnosi, javna dela, fiskalna politika, poraba, sposobnosti, solidarnost, organizacija, Rusija, bolezni, merila, demografska statistika, Mehika, karakteristike, Hrvatska, upokojevanje, delavci, vrednost, panoge dejavnost, vzajemno zavarovanje, mednarodne migracije, zdravstveno varstvo, Madžarska, življenjski standard, Balkan, prebivalstvi, univerze, urbanizacija, obdobje 1998 - 2003, zadruge, finančne institucije, farmacevtska industrija, Nova Zelandija, migracijemigracije, ekonomska razvitost, kvaliteta, kapital, zaloge, izvajanje, policija, asimetrične informacije, rodnost, družine, indeksi, stimulacija, javni sektor, pogoji, fluktuacije, sezonske variacije, predvidevanje, življenjsko okolje, predpisi, gospodarstvo, naloga, primerjave, enotni trg, nagrajevanje, delodajalci, Srednja Evropa, ekonomika prehoda, migravije, vrednote, Vzhodna Evropa, socialno varstvo, delovni čas, kontrola rojstev, Francija, obdobje 1995-2003, izseljenci, dohodek, skrajšani delovni čas, pogodbeno delo, Sredozemlje, kontrola, delo za določen čas, delo na daljavo, Sever-Jug, žstarost, panoge dejavnosti, delovno razmerje, kadrovska politika, odgovornost, regional economic development, India, obveznosti, delovno pravo, bančno poslovanje, banke, minimum, ekonomske teorije, obdobje 1995 - 2008, bančništvo, javna politika, Japonska, Turčija, lastništvo, otroško varstvo, občina Tolmin, vodenje, ponudba, emigracije, socialno skrbstvo, gospodinjstva, institucije, kultura, Domžale, analysis, finančni trg, krediti, tveganje, public policy, households, employment, demography, level of employment, poverty, zavarovanje, statistične metode, usposabljanje, Goriška regija, politika zapolsovanja, Pomurje, izobraževalna politika, Gorenjska, verjetnost, kalkulacije, zaščita, usklajevanje, družinsko podjetje, aktivna politika zaposlovanja, visoka izobrazba, infrastruktura, svetovanje, razvojni projekti, proračun, Feniks, inovacije, Mestna občina Ptuj, analiza poslovanja, delovna uspešnost, Zdravilišče Radenci, hotelirstvo, labour market, izbira, psihologija, konkurenca, stroški dela, regionalna politika, Bela krajina, osebnost, zadovoljstvo, recesija, občine, konkurenčnost, obdobje 2004 - 2008, bosanski izseljenci, zaposlovanje tujcev, brazposlenost, poslovanje občine, starejši ljudje, stari ljudje, osrednjeslovenska regija, kvote, družbeni računi, obdobje 1998 - 2008, neodvisnost, sociološki vidik, trgovina, človekove pravice, dežele v razvoju, transfer kapitala, sredstva, življenjski ciklus, zdravilišča