Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Janez Malačič

Together there are 320 keywords, that are appearing 1227 times.
143 of them (44.69 % of all) appear more than once, together appearing 1050 times (85.57 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
65x6.19%Slovenija
59x5.62%demografija
53x5.05%trg delovne sile, zaposlovanje
40x3.81%migracije
32x3.05%prebivalstvo
29x2.76%nataliteta, EU, brezposelnost
27x2.57%analiza
26x2.48%starost
21x2%mortaliteta
20x1.9%trendi
19x1.81%staranje, politika
18x1.71%diplomske naloge
16x1.52%izobraževanje
15x1.43%izobrazba
14x1.33%zaposlenost
12x1.14%mednarodne primerjave, zakonodaja
10x0.95%trg dela, ekonomski vidik
9x0.86%znanje, plače, kadri
8x0.76%družina, človeški kapital, tujci, otroci, ekonomski razvoj, imigracije
7x0.67%spol, visoko šolstvo, pokojninsko zavarovanje, raziskave
6x0.57%strategija, regionalni razvoj, mladina, statistika, demografske strukture, delovno mesto, Evropa, spremembe, programi, reforme, diskriminacija
5x0.48%produktivnost, politika zaposlovanja, stroški, ZDA, reševanje problemov
4x0.38%populacijska politika, problematika, ekonomska rast, delovna razmerja, regije, kriminal, pravice, sindikati, pogodbe
3x0.29%razvoj, mednarodne ekonomske integracije, pokojnine, financiranje, študenti, rojstva, upokojitev, ustvarjalnost, socialna varnost, zdravstvo, revščina, Indija, kolektivne pogodbe, modeli, integracija, upokojenci, invalidsko zavarovanje, invalidi, Velika Britanija, pospeševanje, zgodovina, krize, recesije, članstvo, kariera, Nemčija, delo, okolje
2x0.19%družbeni vidik, šolstvo, mejni prehod, ocene, vrednotenje, nagrade, zdravje, poslovanje podjetja, prost pretok delavcev, case study, ekonomske migracije, razvite dežele, Španija, uspešnost poslovanja, delavna dovoljenja, prekrški, javne finance, izredni študij, podjetje, socialna politika, državna pomoč, nadomestila, dejavnost, mezde, razvoj prebivalstva, uporaba človeških zmogljivosti, zdravila, delovna sila, storitve, struktura, enakopravnost, komparacije, varčevanje, tipi, primeri, davčne olajšave, demografska ogroženost, poklici, Kitajska, mladi, motiviranje, teorija, Italija, podatki, varnost, Avstralija, brezposelni, efektivnost, meritve, turizem, lokalna samouprava, Švedska, investicije, finance
1xmerila, univerze, neenakost, projekti, Nova Zelandija, fiskalna politika, javna dela, samozaposlovanje, Brazilija, Rusija, bolezni, solidarnost, sposobnosti, poraba, organizacija, demografska statistika, Mehika, karakteristike, Hrvatska, upokojevanje, delavci, vrednost, panoge dejavnost, vzajemno zavarovanje, mednarodne migracije, zdravstveno varstvo, Madžarska, življenjski standard, Balkan, prebivalstvi, urbanizacija, obdobje 1998 - 2003, zadruge, finančne institucije, farmacevtska industrija, dohodkovni odnosi, migracijemigracije, ekonomska razvitost, stimulacija, javni sektor, gospodarstvo, izvajanje, policija, asimetrične informacije, rodnost, družine, indeksi, naloga, primerjave, pogoji, fluktuacije, sezonske variacije, predvidevanje, življenjsko okolje, predpisi, kvaliteta, kapital, zaloge, enotni trg, nagrajevanje, delodajalci, Srednja Evropa, ekonomika prehoda, migravije, vrednote, Vzhodna Evropa, socialno varstvo, delovni čas, Francija, obdobje 1995-2003, kontrola rojstev, izseljenci, dohodek, skrajšani delovni čas, pogodbeno delo, Sredozemlje, kontrola, delo za določen čas, delo na daljavo, Sever-Jug, žstarost, panoge dejavnosti, delovno razmerje, kadrovska politika, odgovornost, regional economic development, India, obveznosti, delovno pravo, bančno poslovanje, banke, minimum, ekonomske teorije, obdobje 1995 - 2008, bančništvo, javna politika, Japonska, Turčija, lastništvo, otroško varstvo, občina Tolmin, vodenje, ponudba, emigracije, socialno skrbstvo, gospodinjstva, institucije, kultura, Domžale, analysis, finančni trg, krediti, tveganje, public policy, households, employment, demography, level of employment, poverty, zavarovanje, statistične metode, usposabljanje, Goriška regija, politika zapolsovanja, Pomurje, izobraževalna politika, Gorenjska, verjetnost, kalkulacije, zaščita, usklajevanje, družinsko podjetje, aktivna politika zaposlovanja, visoka izobrazba, infrastruktura, svetovanje, razvojni projekti, proračun, Feniks, inovacije, Mestna občina Ptuj, analiza poslovanja, delovna uspešnost, Zdravilišče Radenci, hotelirstvo, labour market, izbira, psihologija, konkurenca, stroški dela, regionalna politika, Bela krajina, osebnost, zadovoljstvo, trgovina, občine, konkurenčnost, obdobje 2004 - 2008, bosanski izseljenci, zaposlovanje tujcev, brazposlenost, poslovanje občine, starejši ljudje, stari ljudje, osrednjeslovenska regija, kvote, družbeni računi, obdobje 1998 - 2008, neodvisnost, recesija, sociološki vidik, človekove pravice, dežele v razvoju, transfer kapitala, sredstva, življenjski ciklus, zdravilišča