Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Branka Javornik

Together there are 49 keywords, that are appearing 56 times.
6 of them (12.24 % of all) appear more than once, together appearing 13 times (23.21 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
3x23.08%Verticillium albo-atrum
2x15.38%disertacije, biotehnologija, hmelj, proteomika, genski inženiring
1xjavno mnenje, gensko spremenjene rastline, okrasne rastline, nagelj, eng, protein analysis, proteomics, Slovenija, hop wilt, Dianthus caryophyllus, zakonodaja, biološka varnost, toksičnost, tveganje za zdravje, gensko spremenjena hrana, gensko spremenjeni organizmi, barva cveta, alergenost, analiza proteinov, vrednotenje, fenolne snovi, ovarijske celice kitajskega hrčka, pCO2, temperatura, oksidativni stres, CHO, kandidatni geni, Humulus lupulus, Verticillium nonalfalfae, RNA-Seq, diferenčno izražanje, anaerobni metabolizem, fitopatogene glive, Albania, olive-trees, verticilijska uvelost, odpornost, microsatellite markers, genotyping, mutacijska analiza, virulentni dejavniki, genetic variability, hmeljeva uvelost