Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aljoša Valentinčič

Vseh ključnih besed je 442, ki se skupaj pojavijo 1393 krat.
189 ključnih besed (42.76 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1140 krat (81.84 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
58x5.09%Slovenija
57x5%analiza
43x3.77%trg kapitala
34x2.98%podjetje
31x2.72%investicije
28x2.46%vrednotenje
22x1.93%tveganje
21x1.84%poslovanje podjetja, delnice
19x1.67%uspešnost poslovanja
18x1.58%case study, trgovanje
17x1.49%ocene, računovodstvo
15x1.32%financiranje, kapital
14x1.23%raziskave, finančni trg
13x1.14%donos, investicijski skladi
12x1.05%vrednostni papirji, borze, management, zakonodaja
11x0.96%analysis
10x0.88%denarni tokovi, finance, finančni instrumenti, obvladovanje tveganj
9x0.79%cena, stroški, primeri
8x0.7%krize, EU, sredstva, modeli, vrednost, industrijsko podjetje, indeksi
7x0.61%bančništvo, energetika, kalkulacije, vzajemni skladi, valuation, trendi
6x0.53%banke, komparacije, delniške družbe, dividende, mednarodne primerjave, plačilni promet
5x0.44%krediti, obveznice, standardi, research, dobiček, upravljanje, trženje, company performance, poslovne finance, razvoj, portfolio, risk, prevzemi podjetij, strategija, davki, dolgovi
4x0.35%efektivnost, bančno poslovanje, recesije, spremembe, mednarodni standardi, business efficiency, opcije, zgodovina, Slovenia, metode, enterprises, Nemčija, trgovinsko podjetje, regulacija, zavarovalstvo, računovodski izkazi
3x0.26%pokojninsko zavarovanje, likvidnost, pokojninski skladi, costs, informacije, banking, valuta, obnovljivi viri energije, capital market, finančna poročila, vedenjske finance, nagrade, kadri, boniteta, gospodarske družbe, evaluation, teorija, Ljubljanska borza, varčevanje, regresijske analize, EMU, svetovni trg, produkcija, obdavčenje, revizija, trg, Velika Britanija, politika, tehnologija, meritve, investments, risk management, denarne kartice, ponudba, odločanje, lastništvo
2x0.18%sončna energija, zdravstvo, združitve podjetij, price, obrestna mera, blagovne znamke, Evropa, disciplina, direktive ES, terjatve, prestrukturiranje, prodaja, regulation, Great Britain, informacijski sistemi, nabava, protection, revizor, storitve, dejavnost, zavarovanje, zasebno podjetje, Gorenje, oglas, ekonomski razvoj, srednja podjetja, kreditiranje, ownership, entrepreneurship, company takeovers, elektroindustrija, majhna podjetja, Kosovo, gradbeništvo, podjetništvo, leasing, Hrvatska, RTV Slovenija, business decisions, Mercator Group, zlato, ekonomska predvidevanja, električna energija, reforme, poslovni izid, podatki, invalidsko zavarovanje, nafta, market, nepremičnine, plačilni instrumenti, capital, poštena vrednost, evro, ekonomska politika, bolnišnice, sex, projekti, struktura, bančni sistemi, povpraševanje, plin, manager, konkurenca, testiranje, Mercator, models, banks, ZDA, NKBM
1xstarost, javno-zasebno partnerstvo, komuniciranje, neravnotežje, kodeksi, Goriške opekarne, pripojitve podjetij, finančni sistemi, motiviranje, letalski promet, stroitve, tekstilna industrija, Juteks, vredost, oskrba, kontrola, letalstvo, letalska industrija, HIT, Pivovarna Laško, holding companies, vrednotenja, pivovarstvo, igralništvo, staranje, špekulacije, Rusija, renta, surovine, infrastruktura, informacijska tehnologija, demografija, rudarstvo, Iskra Kondenzatorji, EGP, grafika, Luksemburg, benchmarking, programi, ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti, zavodi, javno podjetje, Zavarovalnica Triglav, tržna struktura, novi proizvodi, sistemi, bilanca stanja, definicija, BTC, knjigovodstvo, panoge dejavnosti, zamenjava, izvedeni finančni instrumenti, prispevki, koncesije, Etol, upravni odbor, oblikovanje cene, Petrol, ekonomika prehoda, problematika, družbe, privatizacuija, makroekonomija, ekonomske teorije, kliring, Eu, sponzorstvo, evidenca, poslovni sistemi, politična ekonomija, privatizacija, Srbija, društva, neprofitne organizacije, NEK Krško, bela tehnika, mertode, švedska, nakup, Savske elektrarne, Dravske elektrarne, Holding Slovenske elektrarne, zunanje izvajanje dejavnosti, svetovanje, Iskra Avtoelektrika, premoženje, izvoz, poslovne enote, mednarodno poslovanje, certifikat, tržne raziskave, radio, energwetika, organizacija, prihranek, nabavna politika, Osrednja knjižnica Kranj, strojna industrija, IMP, večkriterialno odločanje, numerične metode, vodenje projektov, knjižnice, knjigotrštvo, uspeh, komparacija, jamstvo, valutno tveganje, trajanje, testi, efektivnot, monetarna politika, Gazprom, pravni vidik, education, decision making, regulations, age, kriptovaluta, raziskovalno delo, zaloge, data protection, civil law, Španija, Irska, trends, Latvija, changes, personality, legislation, odhodek, real estate, information, economic forecasting, behavioral finance, UKC, fraud, acquisitions, yield, pricing, calculations, strategy, flexibility, business finance, financing, Europe, cases, demand, supply, crises, assets, money, psihologija, čustvena inteligentnost, prihodek, poslovne odločitve, liquidity, cash flows, shares, Zynga, enterprise, fair value, SMEs, accounting statements, accounting, mobilna telefonija, aplikacija, najem, Newcastle United Football Club, societies, Canada, health, cannabis, drugs, football, sports, consulting, mergers, period 2000-2019, financial management, ekonomski vidik, subvencije, finančno poslovanje, Banka Slovenije, gas, financial instruments, euro, commission, fleksibilnost, Euronext, strateške povezave, currency, provizija, razkritje, nadzorni odbor, gospodinjstva, pokojnine, življenjski ciklus, goljufija, tehnična analiza, Nyse, multivariatna analiza, elektronsko poslovanje, gospodarska gibanja, Finance, kovine, effektivnost, vrednosti, hipoteke, Balkan, commercial enterprise, gotovina, poslovne banke, deželno tveganje, konkurenčnost, competitivity, country risk, fiskalna politika, zaključni računi, development, hotel industry, tourism, menjava, stečaj, ekonomska rast, donosnost kapitala, hotelirstvo, turizem, zdravstveno varstvo, Agencija za trg vrednostnih papirjev, zdravje, preventiva, etika, otroci, small enterprises, medium-sized enterprises, klimatologija, primerjave, delničarji, vodstveno računovodstvo, vrednostenje, proizvodna kooperacija, image, zavarovalni zavodi, institutions, economic growth, economic development, crediting, solventnost, criteria, USA, šport