Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Simon Horvat

Vseh ključnih besed je 95, ki se skupaj pojavijo 131 krat.
16 ključnih besed (16.84 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 52 krat (39.69 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x17.31%molekularna genetika
7x13.46%diplomske naloge
5x9.62%miši
4x7.69%debelost
3x5.77%imunologija, laboratorijske miši, geni
2x3.85%izražanje genov, zamaščevanje, kvantitativni lokusi, biotehnologija, DNA, selekcija, kandidatni geni, holesterol, nalaganje maščevja
1xrak, križanje, pasme, imunostimulatorne nukleinske kisline, klavne lastnosti, govedo, telesna masa, receptor TLR3, poli(I:C), lisasta pasma, perutnina, pitovni piščanci, cepivo, CpG ODN, receptorji, SNP, izobraževanje, visoko šolstvo, visokošolske diplomske naloge, genetski označevalci, študijski programi, prenova, Slovenija, zootehnika, ankete, diplomanti, poreklo, ovce, kongene linije, prirojena imunost, FTO, nalaganje, prehrana živali, hranljive snovi, medicina, maščevje, linije, prebavljivost, maščobe, bakterije, celjenje ran, pozicijsko kloniranje, transkriptomika, rastni dejavniki, matične celice, pogojno gensko izbitje, citologija, in vitro modeli, mikromreže, bioinformatika, transgeni mišji modeli, citokrom P450, gen Cyp51, spermatogeneza, kvantitativni lokus, Tst, genetske variante, maščobno tkivo, mišji modeli, Cyp51, rekombinantne kongene linije, Fob3a, QTL, mikrobiologija, flagelin, genetski polimorfizem, proteini, Toll-u podobni receptorji, multipla regresija, gen Crem, zgradba gena Cyp51, biosinteza, jetra, oligonukleotidi, fiziologija živali, genetika, cirkadiani ritem, biološki ritmi, imunski odziv