Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Luka Gale

Together there are 145 keywords, that are appearing 206 times.
34 of them (23.45 % of all) appear more than once, together appearing 95 times (46.12 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
6x6.32%sedimentologija
5x5.26%trias, karnij, Zunanji Dinaridi
4x4.21%Slovenski bazen, mikrofacies, taksonomija
3x3.16%greben, korale, amoniti, spodnja kreda, amfiklinske plasti, paleontologija, Južne Alpe, spodnja jura
2x2.11%stratigrafija, Blejski bazen, Jadranska karbonatna platforma, ladinij, anizij, Julijske Alpe, paleoekologija, pokljuški apnenci, Crngrob, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Tolminski pokrov, konodonti, foraminifere, fosil, sedimentološki profil, foraminifera, diageneza, morfometrija
1x45°49'45.92'' n, plenilec, 15°17'47.10'' e, izvrtina, Aulotortus friedli, plasti gravitacijskih tokov, okremenitev fosilov, hemipelagične plasti, multivariatina statistika, Slovenske gorice, Osek, Carnian pluvial event, dolenjska, mehkužec, dolenje mokro polje, školjka, natica, centralna paratetida, polž, miocen, turritella, badenij, murex, eocen, Kamna Gorica, Dinarska karbonatna platforma, Vremščica, Podutik, fliš, Emona, Južne Karavanke, zgodnji perm, spužve, katodoluminiscenca, mikroproblematika, taksonomija gastropodov, Trogkofelska skupina, mikrofaciesi, glinčan, ribe kostnice, gornjegrajske plasti, grebeni, tafonomija, biostratigrafija, toarcij, facies, sivica, oligocen, vretenčarji, Osteichthyes, lesnobrdski apnenec, fosilna združba, Kamniška Bistrica, pliensbachij, apnenec, polgraben, Ukovška breča, statistika, Trocholina, klastiti, Foraminifere, Trnovski pokrov, Idrija, Strelovška formacija, foraminifera Pilammina densa., Mače pri Preddvoru, črni apnenci, zgornji ladinij, karbonati, Posavske gube, planina Zajamniki, Pokljuka, hierlaški facies, Zatrniška formacija, Pokljuški pokrov, apnenec z roženci, zgornji trias, Konodontna združba, zgornji ilir - fassan, stromatoporoidi, zgornja jura, Šentrumarska formacija, spodnja in zgornja jura, Ammonitico Rosso, zatrniška formacija, Slovenski Bazen, mikrofosili., mikrobialit, Lesno Brdo, Spodnja flišoidna formacija, geološka zbirka, triasne foraminiferne združbe, Tor formacija, revizija, sistematika, trilobit, biancone apnenec, olistolitni bloki, srednji in zgornji trias, bazenski razvoji, Mohorska formacija, Rutarska planota, podmorski plato, karbonatna platforma, ostrakodi, ramenonožci., Dole pri Litiji, tuval, Krška kotlina, pontij, Razorski apnenec