Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Simona Petru

Together there are 81 keywords, that are appearing 113 times.
13 of them (16.05 % of all) appear more than once, together appearing 45 times (39.82 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
11x24.44%arheologija
7x15.56%paleolitik
4x8.89%hominidi
3x6.67%hominini, neandertalci, mlajši paleolitik
2x4.44%megafavna, kamena orodja, Slovenija, anatomsko moderni ljudje, lov, razvoj človeka, pleistocen
1xpozni pleistocen, kulturne izmenjave, rod Homo, hibridizacija, Velika Britanija, najdišča, artefakti, mezolitik, mrzlo okolje, človeške adaptacije, severovzhodna Evropa, archaeology, evolucija, hybridization, jamski medved, Potočka zijalka, strategije lova, Ursus ingressus, medvedji kult, Dolenjska, Lukenjska jama, revizija, orožje, živali, prazgodovina, anatomically modern humans, Neanderthals, cultural exchange, kameno orodje, mlajši pleolitik, kultura Oldowan, šimpanzi, Late Pleistocene, Meadowcroft, Avstralija, Amerika, mlajši pleistocen, prehrana, zobje, bipedalizem, eksperimentalna arheologija, izumrtje, Homo erectus, rekonstrukcija prehrane, rastlinska prehrana, paleoprehrana, paleobotanika, bioarheologija, prva poselitev Azije, starejši paleolitik, avstralopitek, Ključne besede: genetika, Folsom, Monte Verde, Clovis, Paleoindijanci, Beringija, srednji paleolitik, Novi svet, poselitev Amerike, zgodnji ljudje, neandertalec, evolucija človeka, denisovec, paleogenetika, uporaba orodij, primati, arheološke raziskave