Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Hotimir Tivadar

Together there are 196 keywords, that are appearing 273 times.
30 of them (15.31 % of all) appear more than once, together appearing 107 times (39.19 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
18x16.82%slovenščina
7x6.54%fonetika, hitrost govora
6x5.61%pravorečje
5x4.67%premor
4x3.74%besedilna fonetika, govor, Praat, knjižni jezik
3x2.8%poudarek, intonacija, govorjeni jezik, analiza, bolonjski magisteriji, nacionalni radio
2x1.87%spontani govor, govornotehnično znanje, besedilnofonetični parametri, gledališče, javni govor, bolonjske diplome, radijski govor, politični govor, slovenski knjižni jezik, premori, retorika, komercialne radijske postaje, stavčna intonacija, komercialni radio, barva glasu
1xpravorečni priročniki in izobraževanje, priprava na govorni nastop, analiza govora, učni načrt za slovenščino, vpliv italijanske fonetike, pedagoški diskurz, besedilnofonetična analiza, pravorečna norma, glasno branje, govorni nastop, kontrastivna analiza govora, pravorečne težave., Porabje, jezik, knjižna zborna izreka, pedagoška praksa, učitelj, splet, družbena omrežja, igrano branje, informativna oddaja, Youtube, priprava govora, sociofonetika, analiza samoglasnikov, formantna analiza, primorska melodija, Radio Koper, izobraževanje, register, sodobna prekmurščina, goričko podnarečje, zvok, glasba, Velikovec, makedonščina, govorjeni knjižni jezik, ljubljanski govor, avstrijska Koroška, gimnazije, nemščina, dvojezičnost, dvojezična identiteta, pouk slovenščine, skopski govor, fonološki sistem, Prekmurje, PISA, odnos do slovenščine, nacionalno preverjanje znanja, bralna pismenost, diplomsko delo, Ljubljana, Skopje, primerjalne študije, politični jezik, Vaš kanal, Novice, stavčna fonetika, jakost, poudarki, raba vejice, primerjava radijskih postaj, afazija, osnovne šole, govorjene oddaje, opera, lektor, normativni priročniki, novinarski članek, govorni razvoj, televizijske oddajle, TV-dnevnik, RTV Slovenija, predšolski otroci, otroški govor, levosmerna in desnosmerna vejica, enodelni večbesedni veznik, protivnost, učitelji, Dejan Židan, fonem, izgovor, zapis, Slovenski pravopis 2001, črka, pravopis, Fedra, pripona, raba jezika, dvoustnični [u̯], elkanje, zvočni posnetki, slovenska kultura, Magistrale, Zdravljica, slovenska književnost, slovenska poezija, kodifikacijski priročnik, »bravec«, poglavje, Jean Racine, gledališki govor, spontan govor, slog, sleng, mašila, radijski voditelj, Slovenija, členitev govora, Nataša Pirc Musar, Borut Pahor, regionalne radijske postaje, podkast, francoska dramatika, dramatika, razvoj jezika, francoska književnost, Radio Celje, YouTube, Val 202, Radio Hit, Povodni mož, Nezakonska mati, Parkinsonova bolezen, redukcija, politični govorec, Karl Erjavec, javnost, poslušalci, javni radio, pogovorni jezik, jezikovno izobraževanje, Ljudmila Novak, Tanja Fajon, osamosvojitev Slovenije, Milan Kučan, narečne prvine, regionalnost, politika, javni nastop, gorenjsko narečje, dolenjsko narečje, intonacijski poteki, radio, jezikovna norma, variantnost naglasne dvojnice, perceptivni test, anketni vprašalnik, Hitradio Center, preseren.net, France Prešeren, Krst pri Savici, spletna stran, govorna interpretacija, Radio Slovenija, radijski govorec, slovenščina kot drugi jezik, slovenščina kot tuji jezik, učbeniki, Sašo Hribar, Janez Janša, medijski govor, imitacija, igrani govor, Radio 94