Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell, what this mentor's research fields and interests are.

Person: Hotimir Tivadar

Together there are 116 keywords, that are appearing 153 times.
16 of them (13.79 % of all) appear more than once, together appearing 53 times (34.64 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
10x18.87%slovenščina
5x9.43%pravorečje, fonetika
4x7.55%besedilna fonetika, hitrost govora
3x5.66%bolonjski magisteriji, govorjeni jezik, premor
2x3.77%barva glasu, knjižni jezik, spontani govor, intonacija, Praat, bolonjske diplome, govor, radijski govor
1xnovinarski članek, levosmerna in desnosmerna vejica, protivnost, govorni razvoj, otroški govor, predšolski otroci, enodelni večbesedni veznik, premori, lektor, glasba, opera, slovenski knjižni jezik, govorjene oddaje, govornotehnično znanje, primerjava radijskih postaj, poudarki, raba vejice, televizijske oddajle, jakost, stavčna fonetika, normativni priročniki, Vaš kanal, primerjalne študije, politični jezik, Skopje, Ljubljana, fonološki sistem, javni govor, diplomsko delo, odnos do slovenščine, nacionalno preverjanje znanja, PISA, Prekmurje, bralna pismenost, skopski govor, ljubljanski govor, nemščina, dvojezičnost, nacionalni radio, Novice, RTV Slovenija, dvojezična identiteta, pouk slovenščine, makedonščina, govorjeni knjižni jezik, Velikovec, avstrijska Koroška, gimnazije, TV-dnevnik, gledališče, jezik, knjižna zborna izreka, splet, družbena omrežja, Youtube, pedagoška praksa, učitelj, politični govor, register, sociofonetika, priprava govora, informativna oddaja, igrano branje, javni nastop, politika, intonacijski poteki, dolenjsko narečje, gorenjsko narečje, osamosvojitev Slovenije, Milan Kučan, afazija, Radio 94, regionalnost, narečne prvine, sodobna prekmurščina, goričko podnarečje, retorika, učni načrt za slovenščino, govorni nastop, besedilnofonetična analiza, glasno branje, pedagoški diskurz, poudarek, osnovne šole, učitelji, izobraževanje, analiza govora, kontrastivna analiza govora, vpliv italijanske fonetike, formantna analiza, analiza samoglasnikov, Radio Koper, Porabje, primorska melodija, zvok, pravorečne težave., pravorečni priročniki in izobraževanje, priprava na govorni nastop, pravorečna norma, komercialne radijske postaje