Numbers

The table includes keywords of all theses, where this person is in the role of a mentor. Keywords are sorted by the frequency, with most frequent keywords at the top. Most frequent keywords may tell what this mentor's research fields and interests are.

Person: Robert Sotler

Together there are 194 keywords, that are appearing 329 times.
30 of them (15.46 % of all) appear more than once, together appearing 165 times (50.15 % of all appearances).

FrequencyKeyword
Num.%
38x23.03%zdravstvena nega
34x20.61%diplomska dela
17x10.3%prva pomoč
6x3.64%nujna medicinska pomoč, medicinske sestre, temeljni postopki oživljanja
5x3.03%laiki
4x2.42%duševno zdravje, psihiatrija
3x1.82%melanom, preventiva, koža
2x1.21%posttravmatska stresna motnja, avtomatski zunanji defibrilator, poškodbe, strelne rane, reševalci, srčni zastoj, medicinska sestra, zapora dihalnih poti, otroci, nujna stanja, adrenalin, znanje, krvavitve, komunikacija, oživljanje, ultravijolično sevanje, vloga medicinske sestre, anatomija
1xsinkopa, alergijske bolezni, objektivna ocena zenic, nevrološki zapleti, preprečevanje neželenih izidov, subjektivna ocena zenic, ukrepi, laik, zaposleni v osnovni šoli, avtoinjektor, nujna pomoč, motnje dihanja, šok, ženski reproduktivni organi, ginekologija, hemoragični šok, fotoprotekcija, crush poškodba, utesnitveni sindrom, rabdomioliza, ultravijolično, sevanje, zapora dihalne poti, zakonodaja, utopitev, zmečkaninski sindrom, penetrantne poškodbe prsnega koša, zaščita, zastoj srca, psihoza, omedlevica, bolečinske lestvice, znanje študentov, nujno stanje, preventiva samomora, triaža, prehospitalna intubacija, endotrahealni tubus, reimplantacija, medij za shranjevanje, zastrupitev, zapleti pri enotrahealni intubaciji, množične nesreče, urgentna medicina, ekstazi, toksičnost, zdravstveni zapleti, ozaveščanje uporabnikov, verbalno nasilje, stigma, izobraževanje, skupnost, klinična praksa, študenti, poškodbe zob, statistični podatki, postoperativna kognitivna disfunkcija, anestetik, hrbtenica, steznik za imobilizacijo hrbtenice, Alzheimerjeva bolezen, kognitivni upad, predšolski otrok, ocenjevanje bolečine, kompetence diplomiranih babic, oživljanje pri študentih, imobilizacija, transport, nasilno vedenje, endotrahealna intubacija, krikotiroidni pritisk, aspiracija želodčne vsebine, usta na usta, umetna ventilacija, kritično bolan novorojenček, nenadna bolezenska stanja, predšolski otroci, smernice, bolečina, kožni rak, samoreševanje, izobraževanje javnosti, motoristične čelade, stabilni bočni položaj, potopljena vozila, toneča vozila, krvavitev, opekline, teren, reanimacija, COVID-19, amok, množično streljanje, aktivni smrtonosni dogodki, usposabljanje, življenju nevarni dogodki, priročniki prve pomoči, osebna varovalna oprema, epidemija, prsni koš, obrazne poškodbe, nenačrtovan porod na terenu, antikoagulacijsko zdravljenje, antikoagulacijska ambulanta, možni zapleti, PICC, antikoagulacija, poklicno tveganje, ramenski sklep, obolelost ramenskega sklepa, poklicni dejavniki, zdravstveni tim, skavti, etične dileme, nosečnost, novorojenčki, učne metode, raztelešanje, zunanje krvavitve, usposobljenost voditeljev, truplo, intervencijske službe, dostopni časi, posebna oblika zdravljenja, enote intenzivnega zdravljenja, zdravstveno varstvo, razlike med Slovenijo in Gambijo, elektrošok, promocija zdravja, kronična bolečina, anksiozno depresivne motnje, dejavniki kronične bolečine, sončne opekline, laboratorijska zobna protetika, babištvo, samostojne babice, porodi doma, sekalci, zlomi, zobje, poškodba zob, travmatične poškodbe zob, tehnike spoprijemanja, dejavniki za nastanek PTSM, hude krvavitve, urgenca, Manchesterska triaža, kronične bolezni, amputacije, šole, izvenbolnišnični srčni zastoj, alergijske reakcije, anafilaktični šok, paliativna oskrba, timsko delo, stres, delovno mesto, PTSM, nesreče s kmetijsko mehanizacijo, poškodbe na kmetiji, tihi ubijalec, plini, toksikologija, oživljanje novorojenčkov